Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

П`ятниця, 31 березня, 09:06:08

Про роботу Чернігівського міського центру зайнятості

22.01.2014   13:25

Рік тому, з 1 січня 2013 року Чернігівський міський центр зайнятості спільно з відділами та управліннями міської ради, роботодавцями міста розпочав виконання заходів Програми зайнятості населення м. Чернігова на період до 2017 року, яка с основним документом для регулювання ситуації на місцевому ринку праці. Про це інформував на розширеній міській нараді директор міського центру Олександр Зевченко.

Основні показники, заплановані на минулий рік, вдалося виконати, проте свою роботу довелося здійснювати у непростих умовах, зазначив директор Центру. Адже після різкого зниження ділової активності в економіці міста у 2008-2009 роках, коли на фоні загальної кризи сталося падіння обсягів виробництва майже на 33 відсотки, його відновлення і донині відбувається дуже повільно.

Напруга і непевність на ринку праці Чернігова зберігається декілька років. Адже, якщо до 2008 року у місті щорічно створювалось 8-9 тисяч нових робочих місць, то в останні роки цей показник знаходився в межах 5-6 тисяч. У 2013 році цей показник зріс до 7210 робочих місць, але до цієї цифри зараховуються робочі місця, що виникають в результаті реорганізації підприємств та установ, а їх минулого року здійснено немало.

Підрахунок тільки по деяких лідерах по чисельності працюючих, де відбулася реорганізація, (Державна податкова інспекція в м. Чернігові - 257 осіб, ПАТ «Чернігівгаз» - 162 особи, Територіальне управління МИС в Чернігівській області - 864 особи та деякі інші) показує, що таким чином було створено понад 2 тисячі нових робочих місць. Зрозуміло, що жодного безробітного на ці місця не було працевлаштовано: змінилися лише структури, назви та посади в цих організаціях. Тому реальна кількість новостворених робочих місць у місті знову не перевищила 5 тисяч.

Водночас, завдяки посиленню взаємодії з роботодавцями вдалося зберегти тенденцію на поступове зростання кількості вакансій, заявки на які надійшли до центру зайнятості – 8,6 тис. проти 8,4 тис. у 2012 році та 7,6 тис. у 2011 році.

Навантаження безробітних на кожне вільне робоче місце знижується теж повільно: з 7 осіб у 2011 році до 6 - у 2012-ому, 5 - у 2013 році. Раніше воно не перевищувало 2-х безробітних на 1 вільне робоче місце. Однак і в цих умовах реалій сьогодення, робота на випередження при виникненні складних ситуацій, посилення співпраці з роботодавцями, органами самоврядування міста дозволили у 2013 році виконати завдання Програми, утримати керованим ринок праці, забезпечити соціальний захист жителів міста, які втратили роботу. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття у м. Чернігові становив у звітному періоді 1,85 % проти 2,04 % у 2012 році. Середньообласний показник складає - 2,27%.

У 2013 році масових вивільнень не було. Лише в грудні зареєструвались 110 працівників, що звільнені з ПрАТ «Чернігівський автозавод», 44 - з компанії «Вінсі констрюксьон гран проже», 21 — з ПАТ «Чернігівське «Хімволокно».

Втім, в цілому реєстрація відвідувачів Центру зросла з 9766 осіб у 2012 році до 11202 осіб у 2013 році. Це, у свою чергу, призвело до збільшення чисельності жителів м. Чернігова, що перебували на обліку у службі зайнятості.

Саме до цього кола безробітних міським центром зайнятості застосовувались активні форми роботи щодо сприяння їх працевлаштуванню. Серед таких форм можна виділити 3 основні: 1) безпосередньо працевлаштування; 2) професійна підготовка чи перепідготовка; 3) залучення до оплачуваних громадських робіт.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Працевлаштування - найбільш бажаний і для безробітних і для спеціалістів центру результат. Але він можливий за умови наявності на ринку праці міста певних вакансій і відповідності цим вакансіям вимогам рівня професійної кваліфікації безробітних громадян, що перебувають на обліку. Якщо ця умова виконується, то при прийнятній заробітній платі працевлаштування відбувається досить швидко.

В цілому за січень-грудень 2013 року за сприяння міського центру зайнятості знайшли роботу 4 879 безробітних громадян. У 2012 році – 4 600 осіб.

Загалом, майже 70% поданих у минулому році до міського центру вакансій були заповнені. Причини, чому не заповнюються інші 30 % - різні і багатопланові, але основна — це низький рівень заробітної плати, що пропонується роботодавцями. Середній розмір оплати праці в розрахунку на вакансію у місті становить - 1498,50 гри.

У минулому році Центр виконав свої зобов’язання по розрахунках з підприємствами, де працювали громадяни на дотаційних робочих місцях. Раніше, у разі створення нового робочого місця і працевлаштування на нього безробітного (як правило, з числа соціально незахищених на ринку праці осіб, в т.ч. інвалідів), роботодавець претендував на компенсацію службою зайнятості протягом першого року заробітної плати такого працівника.

Для компенсації виплат на заробітну плату підприємствам міста Чернігівським міським центром зайнятості було перераховано понад 4 млн. гривень. Але відповідно до нового Закону України «Про зайнятість населення» з 2013 року відбулися зміни щодо надання дотацій з Фонду. Дотацій у тому розумінні, як це було раніше, новий Закон вже не передбачає. Разом з тим, якщо роботодавець з центром зайнятості здійснює працевлаштування на новостворені робочі місця: молоді без досвіду роботи, безробітних віком від 50 років, інвалідів, самотніх батьків, батьків, які виховують дітей-інвалідів, то має право на 100%-у компенсацію за оплату єдиного соціального внеску.

Крім того, роботодавець може отримати право на 50 %-е зменшення єдиного соціального внеску за кожне робоче місце з зарплатою більше 3-х мінімальних.

Якщо з якихось причин важко підібрати для безробітного підходящу роботу, то він може започаткувати власну справу, отримавши для цього всю належну допомогу по безробіттю наперед. Так, у 2013 році активізовано цей напрямок роботи порівняно з попереднім роком завдяки збільшенню його фінансування майже до 2,5 млн. гривен. Зокрема, шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності працевлаштовані 170 осіб проти 121 у 2012 році. У 2014 році планується профінансувати не менше 180 таких проектів.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Наступною по значенню формою активної підтримки безробітних є їх професійна підготовка та перепідготовка. Відсутність професії, спеціальність, що не користується попитом на ринку праці, низький рівень професійних знань та кваліфікації нерідко виступають головною перепоною до працевлаштування особи. У зв’язку з цим міський центр зайнятості постійно займається процесом підготовки та перепідготовки кадрів за актуальними на ринку праці професіями.

Навчання відбувається на базі наявних у місті Чернігові й за його межами професійно-навчальних закладів за договорами або ж безпосередньо на виробництві за наявності відповідних умов. На міський центр зайнятості покладено функції відбору слухачів за допомогою семінарів, співбесід, тестування та направлення на медичний огляд кандидатів на навчання, контроль за його ходом і працевлаштування після його закінчення. У минулому році пройшли навчання 784 безробітних. Після навчання працевлаштовані 94,2 % осіб.

За кошти центру зайнятості з числа безробітних у 2013 році було підготовлено 8 водіїв тролейбусів, які приступили до роботи в ЧТУ, на навчання яких використано більше 40 тис. гривень з Фонду. Крім того, підприємству було перераховано 268 тис. гривень дотаційних коштів, використаних на оплату праці цих працівників.

На жаль, новим варіантом Закону України «Про зайнятість населення» компенсація затрат на створення робочих місць Фонду з 2013 року вже не передбачається, і це були залишкові виплати за попередню роботу. Такою можливістю ще встигли скористатися КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» - отримали від служби зайнятості 260 тис. гривень та КП «Спецкомбінат КПО» - 206,5 тис. гривень. Проведені розрахунки й з іншими підприємствами, але в менших обсягах.

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ

До найважливіших форм акційної підтримки безробітних належать громадські роботи - суспільно корисні роботи, які організовуються в інтересах територіальної громади для додаткової мотивації та матеріальної підтримки безробітних і виконуються ними на добровільній основі. Програму їх організації міський центр зайнятості щорічно вносить на розгляд до міськвиконкому та на затвердження міської ради.

З 1 січня 2013 року вступив у дію новий Закон України «Про зайнятість населення», який окреслив деякі інші підходи до організації та фінансування громадських робіт, ніж це було раніше. Зараз воно здійснюється на паритетних засадах за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.

Минулого року з міського бюджету на ці цілі було виділено 198,7 гис. гривень, з Фонду - стільки ж, які повністю були використані для прибирання територій міста.

Програмою організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова у нинішньому році передбачено залучити на ці цілі по 500 тисяч гривень з міського бюджету та Фонду.

Однак в міському бюджеті поки що виділено тільки 200 тис. гривень. Через певний час це унеможливить доступ безробітних до тимчасової зайнятості, адже з Фонду пропорційно можна буде виділити теж тільки 200 тис. гривень. Загальна сума коштів не перевищить 400 тис. гривень.

Тому, відповідно до Програми та на виконання доручення секретаріату Кабінету Міністрів України до листа Мінсоцполітики, Центр пропонує в найближчий час внести зміни до міського бюджету, збільшивши фінансування громадських робіт на 300 тис. гривень.

Таким чином загальна сума витрат на їх оплату складе 1 млн. гривень, що дозволить виконати завдання Програми і залучити до тимчасової зайнятості 1740 безробітних мешканців міста. Для порівняння, у 2012 році до громадських робіт у місті залучались 1752 безробітних і витрати на їх організацію та проведення склали 1,46 мли. гривень.

Залучення максимально широкого кола пошукачів роботи до виконання громадських робіт, на думку доповідача, дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знижувати соціальну напругу в їх середовищі і разом з тим вирішувати проблеми благоустрою міста, кладовищ, відбудови історико-архітектурних пам’яток, заповідників, меморіальних поховань та об’єктів соціальної сфери.

Певною мірою вони були враховані у Програмі цих робіт, затвердженій міською радою на 2013 рік, для виконання якої міським центром зайнятості протягом року були укладені 54 договори з ПОУ міста на створення 1559 тимчасових робочих місць, на яких працювали безробітні.

Фінансування громадських робіт, як і в попередні роки, здійснювалось з 3-х джерел: з місцевого бюджету, з Фонду, з бюджетів підприємств. Всього безробітними відпрацьовано у місті 22,3 тис. людино-днів, або в середньому по 13 повних робочих днів на 1 особу.

Серед лідерів по організації оплачуваних громадських робіт були КП «Спецкомбінат КПО», де протягом року відпрацювали 322 безробітних, для оплати праці яких використано 83,2 тис. гривень, КП «АТП-2528» - 167 осіб, 57,7 тис. гривень. Ще 129 безробітних відпрацювали на громадських роботах у КП «Новозаводське», 115 осіб - у КП «Деснянське», 107 — в Чернігівських міських лікарнях №1 та №4.

Крім того, Чернігівський міський центр зайнятості також реалізує основні напрямки своєї діяльності через проведення різноманітних заходів, серед яких: семінари з безробітними і роботодавцями, ярмарки професій та аукціони претендентів на вільні робочі місця, презентації роботодавців та професійно-навчальних закладів, участь у роботі по легалізації робочих місць та ін.

Центр активно співпрацює з управліннями праці та соціального захисту населення міста, з МСЕКами в рамках реалізації Моделі працевлаштування та забезпечення зайнятості інвалідів, застосування якої значно підвищило ефективність їх залучення до трудової діяльності.

Служба зайнятості співпрацює з управлінням освіти міської ради, школами міста щодо організації профорієнтаційної роботи. Разом проводяться ярмарки професій, виїзні заходи у школах та місцях відпочинку дітей, акції «Випускник», відкриті уроки.

У всіх школах коштом служби зайнятості встановлені барометри професій, «Профорієнтаційні термінали». Адже, чим раніше почнемо готувати дітей до усвідомленого вибору професії, тим легше вирішуватимуться питання їх працевлаштування службою зайнятості у майбутньому.

Завершуючи доповідь, О. Зевченко запевнив, що колектив Чернігівського міського центру зайнятості має достатній кадровий, професійний і технічний потенціал для роботи і виконання всіх завдань у 2014 році.
 

Останні новини Чернігівщини

Новобасанська територіальна громада: питання відновлення інфраструктури та житлового сектору 08:54

Наявні результати та подальші плани щодо відбудови та відновлення пошкоджених об’єктів 29 березня з представниками Новобасанської сільської ради обговорив під час робочої поїздки перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем.

31 березня - цей день в Україні та в світі

31 березня - цей день в Україні та в світі 08:50

ДЕНЬ 401 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 401 RUSSIAN AGRESSION

Чернігівська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів 16:42

Сьогодні близько 13-ї години до поліції звернулася знімальна група одного з чернігівських телеканалів.

Бронювання військовозобов’язаних на Чернігівщині. Куди звертатися та які документи подавати? 15:55

В Україні запрацював новий Порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Сьогодні вночі на проспекті Левка Лук’яненка патрульні поліцейські виявили громадянина. 15:49

На запитання інспекторів чому він у комендантську годину не вдома, чоловік став лихословити та ображати поліцейських.