Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Понеділок, 27 травня, 02:32:34

До Всесвітнього Дня соціальної справедливості

20.02.2013   07:54Агенцiя

Боротьба за соціальну справедливість – доленосне завдання незалежної України. Адже саме соціальна справедливість є основним принципом мирного та успішного життя, її не можна досягнути в умовах масових порушень прав та основних свобод людини. Тільки широкомасштабне й стійке економічне зростання є необхідною умовою забезпечення соціального розвитку і соціальної справедливості.

руки

руки

Прийняття Президентом України Указу “Про День соціальної справедливості” від 4 листопада 2011 року №1021 та відзначення 20 лютого на державному рівні Всесвітнього Дня соціальної справедливості повинно привернути особливу увагу суспільства, органів влади, громадських організацій на вирішення питань соціальної справедливості та соціального захисту, подолання бідності, забезпечення зайнятості, соціального добробуту всім громадянам України.

І саме в цьому напрямку йде співпраця соціальних партнерів області. Тож відповідно до спільного плану роботи 18 лютого поточного року в навчально-методичному центрі Федерації профспілкових організацій області відбулося засідання “круглого столу” на тему: “Шляхи та здобутки розвитку соціального діалогу всіх рівнів”.

Саме порозуміння, тісна співпраця та консолідація зусиль допомагають сторонам партнерства доводити важливість ролі такого механізму, як соціальний діалог, який відпрацьовувався понад два десятки років. На сьогодні на обласному рівні – це територіальні тристоронні соціально-економічні ради, які діють в рамках відповідних угод, на рівні суб’єктів господарювання – роботодавці та представники колективу, що закріпили свої домовленості в колдоговорі.

В області співпраця партнерів здійснюється в рамках чинного законодавства за класичною моделлю та новацій, продиктованих сьогоденням. Зокрема, тільки наприкінці минулого року законодавчо врегульовано питання, яке піднімалося галузевими профспілками області ще з десяток років тому, щодо реєстрації угод районного рівня в межах окремої галузі. Тож Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів” від 16 жовтня 2012 року №5458 встановлено, що реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних (обласних та республіканської) угод має здійснювати центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики – Міністерство соціальної політики України, а колективних договорів і територіальних угод іншого рівня (район, місто) – місцеві органи виконавчої влади, тобто місцеві управління соціального захисту населення. Також узгоджено питання укладення регіональних угод на тристоронній основі, а не на двосторонній, як вважалося, що влада й роботодавці представляють одну сторону.

Важливим моментом є запровадження принципу репрезентативності і правомочності сторін соціального діалогу та їх представників. Обласне об’єднання організацій роботодавців та Федерація профспілкових організацій області визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності. Крім того, ще деякі організації роботодавців та профспілок підтвердили свій репрезентативний статус. Однак недосконалість нововведення викликала низку питань, над якими соціальні партнери працювали спільно та надіслали відповідні пропозиції для врегулювання питання в законодавчому порядку.

В розвитку соціального діалогу на територіальному рівні необхідно відмітити укладення партнерами на тристоронній основі регіональної угоди на 2011-2015 роки, більш тривалий термін, ніж генеральної на державному рівні.

Про важливість регіональної угоди свідчить той факт, що до її дії приєдналися ряд обласних профспілкових організацій, які не входили до складу Федерації профспілкових організацій області. Приєднання незалежних профспілок свідчить про розширення впливу договірного регулювання відносин, але, варто зазначити, участі у переговорному процесі незалежні профспілки не брали.

Щодо змісту угоди, то вона передбачає коло питань соціально-економічного напрямку, які є, на перший погляд, типовими для регіональних рівнів, однак, врахована специфіка області, для якої характерним є значна територія (31,9 тис км?) з невеликою щільністю населення – 34 особи на 1 км?; мало розвинутою промисловістю та достатньо розвинутим сільським господарством.

Одним із особливих зобов’язань є недопущення вивільнення з ініціативи роботодавця більше 10% чисельності працівників протягом календарного року. Зокрема й новоприйнятий Закон України “Про зайнятість населення” зобов’язує роботодавців вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, проводити консультації з профспілками з метою розроблення відповідних заходів, спрямованих на пом’якшення наслідків.

Важливим є розділ угоди, де викладені зобов’язання сторін щодо розвитку соціального діалогу на територіальному рівні та на рівні підприємств, що є запорукою вирішення актуальних проблем та дієвим механізмом реалізації підвищення життєвого рівня громадян.

Конструктивний та плідний розвиток соціального діалогу в регіоні слугує міцною базою колдоговірної кампанії, адже колективний договір – потужний елемент нормативної бази, який дозволяє цивілізовано вирішувати більшість проблем, що виникають у трудових та соціально-економічних відносинах, та якому, на сьогодні визнано всіма сторонами, альтернативи не існує.

Завдяки спільним заходам в області щорічно збільшується кількість суб’єктів господарювання, де колективний договір став основним дієвим нормативним актом, у якому об’єктивно збалансовані інтереси сторін з урахуванням потреб працівників і реальних можливостей роботодавця. Це є свідченням зростаючої ролі колективних договорів і взаємного бажання сторін вирішувати соціально-економічні проблеми на принципах соціального діалогу.

Вже сьогодні зареєстровано майже 4,8 тис. примірників колективних договорів. Охоплення – 86,3% працюючих за статистичними даними, тоді як з часу прийняття Закону України “Про колективні договори і угоди” цей відсоток складав лише 56,9%. Майже 1,9 тис. колдоговорів укладено на підприємствах, що статистично не обстежуються. Ця позитивна тенденція є результатом співпраці, яка із року в рік продовжується та поступово розвивається. Системності робота набула в останні 8 років, коли бар’єр 70-ти відсоткового охоплення працюючих було подолано.

Облдержадміністрація в цілому та органи соціального захисту населення, зокрема, спільно з Федерацією профспілкових організацій області, як соціальні партнери, мають спільну мету при веденні діалогу, направлену на боротьбу з безробіттям, збереження робочих місць, своєчасну виплату заробітної плати та динамічне її зростання, тобто ті проблемні питання, які спонукають до дій. Тому значна увага приділяється проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи, направленої на захист та реалізацію прав працюючих громадян.

Так, тільки впродовж минулого року проведено 51 захід даного напрямку, з яких 16 виїзних семінарів-навчань у райони та міста області спільно з Федерацією профспілок області. Щороку такими заходами охоплюється більше половини території області, що є цінним для профспілкових активістів і сучасних роботодавців.

В 2011 році було повністю охоплено територію області цільовими семінарами, направленими на якісне проведення комісіями суб’єктів господарювання з атестації робочих місць за умовами праці. Як наслідок – 181 підприємство, або п’ята частка від тих, на яких виявленні робочі місця із шкідливими умовами праці, провели атестації в минулому році. Це дало можливість працюючим отримати спектр пільг та компенсацій за умови праці.

Ефективно використовуються можливості прес-клубу “Ділове слово”. У минулому році підготовлено та проведено 3 засідання за напрямками регулювання відносин через колективні договори, врегулювання питань оплати праці та встановлення пільг і гарантій, у розмірах більших, ніж передбачено законодавством. Проведено ряд “круглих” столів, теле- та радіо ефірів, направлених на захист прав працюючих та порядку урегулювання окремих питань, які найчастіше надходили на “гарячі” лінії як органів соціального захисту населення, так і профспілок. Соціальні партнери є учасниками ряду заходів гендерного напрямку, оскільки зобов’язання гендерного характеру передбачені регіональною угодою, а вирішення цих питань загалом сприяє поліпшенню ситуації в соціальній сфері області.

Розвиток соціального діалогу – це цивілізоване вирішення питань гідної праці та належної оплати. За допомогою вибіркового методу обстеження у січні ц.р. проведено аналіз діючих колективних договорів, укладених суб’єктами господарювання різної форми власності та галузевої належності на предмет розширення кола зобов’язань з оплати праці. Подібні дослідження проводилися в 2008-2009 роках під час реалізації низки проектів МОП з питань праці. Тоді ж всебічними заходами було охоплено значне коло підприємств, залучено до співпраці всіх небайдужих до проблем працюючих.

В ході дослідження було опрацьовано понад 100 примірників колективних договорів, або більше 2% від загальної кількості діючих в області. Обстеження показало, що популярнішим стало укладення колдоговорів на більш тривалий термін. Більш деталізовані зобов’язання з оплати праці. Досить значний відсоток, 87%, колективних договорів передбачає диференціацію заробітної плати в залежності від кваліфікації, тоді як при попередньому дослідженні диференціювали 72%. На чверть збільшилася кількість колдоговорів, в яких розмір ФОП залежить від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Варто зазначити про досить високий рівень застосування додаткової заробітної плати, у тому числі й визначеної законодавством, про що свідчать зобов’язання в колдоговорах. Дослідження показало наявну розвинуту систему преміювання, де найбільш поширеним є поточне преміювання.

Як свідчить аналіз, укладання колективних договорів сприяє підвищенню рівня оплати праці, стимулює працівників до ефективного виконання своїх обов’язків, в цілому забезпечує диференціацію заробітної плати в залежності від кваліфікації працівників та запроваджує додаткові порівняно з чинним законодавством складові оплати праці.

В області утримується стійка тенденція зростання заробітної плати, причому як номінальної, вираженої в грошових одиницях за певний період часу, так і реальної, скоригованої щодо індексу споживчих цін. Причому зростання номінальної заробітної плати постійно випереджало зростання споживчих цін так, що приріст реальної зарплати за січень-грудень 2012 р. становив більше 18%, що в 3 рази вище за показник аналогічного періоду 2011 р.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень–грудень 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 16,9% і склала 2308 грн, що забезпечує рівень прожиткового мінімуму (1134) більше ніж у 2 рази.

Дані державних статистичних спостережень свідчать також про структурні зрушення в розподілі працівників за розмірами нарахованої заробітної плати. Так, якщо у вересні 2011 року зарплату в розмірі понад 3,5 тис. грн одержували 11,6% працівників, то у вересні 2012 року – 16,4%. Тобто за рік чисельність тих, хто одержує зарплату понад 3,5 тис. грн зросла майже у півтора раза. Водночас частка працівників, які одержували заробітну плату в межах мінімальної, поступово зменшується – з 8,3% у вересні 2011 р. до 8,2% у вересні 2012 р.

Завдяки тісній співпраці, новаціям в законодавстві в області закріплено найперспективніший метод формування відносин між соціальними партнерами, який активно розвивається, та сприяє прогресивному соціально-економічному розвитку. І не даремно, як відзначив Президент України, 2013 рік має стати роком розвитку та соціальної справедливості, адже соціально справедлива держава – це коли є життєві шанси та можливості для самореалізації в суспільстві.


За повідомленням Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Останні новини Чернігівщини

Як студенти вивчають інновації для сталого відновлення міста?

Як студенти вивчають інновації для сталого відновлення міста? 15:16

Студенти НУ “Чернігівська політехніка” відвідали 3 практичних курси на базі Центру стартапів та інновацій “Перемога”, де отримали навички з 3D моделювання та друку, роботи з CNC верстатами (з числовим комп’ютерним програмуванням) та ресайклінгу пластику типу HDPE та LDPE

Куди та з якими документами звертатися, щоб отримати статус учасника бойових дій

Куди та з якими документами звертатися, щоб отримати статус учасника бойових дій 15:10

Відповідно до чинного українського законодавства до ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

“Що відбувається”: відбулася прем’єра спільного проєкту Медіабази.Чернігів та Суспільне 15:07

22 травня відбулась прем'єра нового суспільно-політичного токшоу “Що відбувається?” – спільного проєкту “Суспільне Чернігів”, регіонального хабу Інституту масової інформації “Медіабаза.Чернігів” та ГО “Чернігівський освітній центр “Ініціатива”.

Мартін Єґер: Займатися сферою культури під час війни треба більше, ніж в мирний час 13:17

Зауважив Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні під час сьогоднішнього візиту до області.

Допомагаємо українській системі охорони здоровʼя підготуватися до третьої зими під час війни: ВООЗ встановлює модульні котельні в лікарнях 12:19

Попри системні виклики в Україні триває підготовка до наступної зими, аби забезпечити функціонування української системи охорони здоров’я й надалі.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини