Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Четвер, 18 серпня, 05:16:11

Про діяльність відділу кадрової роботи Чернігівської міської ради

08.07.2015   14:12

Відділ кадрової роботи Чернігівської міської ради є виконавчим органом Чернігівської міської ради, діє на підставі Положення та забезпечує своєю діяльністю реалізацію державної кадрової політики, трудового законодавства України та законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах ради.

Діяльність відділу є багатофункціональною і різноплановою. Про діяльність відділу на розширеній міській нараді інформувала начальник відділу Світлана Свириденко.

Кадрова робота планується щоквартально, проводиться відповідно до вимог діючого законодавства України та направлена на постійне удосконалення системи добору і розстановки кадрів та формування кадрового потенціалу.

На сьогодні, до структури Чернігівської міської ради входять: виконавчий комітет, відділи та управління, 18 із них – зі статусом юридичної особи. Гранична чисельність працівників затверджена рішенням Чернігівської міської ради у кількості 340 одиниць. Фактична чисельність становить 315 осіб.

Ефективність та результативність служби в органах місцевого самоврядування залежить, насамперед, від кадрової складової, зауважила доповідач. Для вирішення питань кадрового забезпечення спеціалістами відділу щорічно при підготовці державної статистичної звітності, проводиться аналіз кількісного та якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування.

З кожним роком омолоджується віковий склад працюючих. З одного боку, така тенденція має позитивний характер, оскільки сприяє залученню молоді до служби в органах місцевого самоврядування, а з іншого – відбувається за рахунок перерозподілу у вікових групах шляхом звільнення зі служби більш досвідчених кадрів.

Станом на 1 липня 2015 року середній вік працюючих становить 45 років:
126 осіб – це молодь віком до 35 років;
85 – група працюючих у віці 36–45 років;
31 особа – 46–55 років;
23 особи – старші 55 років.

Наймолодші колективи: серед відділів – юридичний відділ, відділ сприяння діяльності депутатів, відділ кадрової роботи, серед управлінь – управління архітектури та містобудування, управління земельних ресурсів та управління житлово-комунального господарства.

Питому вагу серед працюючих займають саме жінки, їх – 198, з яких 75 – займають керівні посади, чоловіків – 67.

Покращується динаміка освітньо-кваліфікаційного рівня посадових осіб, удосконалюється їх професійна майстерність. На сьогодні, повну вищу освіту мають 263 особи, з них 30 – магістри державного управління.

В числі посадових осіб працюють кандидат історичних наук (Синельник Ірина Сергіївна – радник міського голови) та "Заслужений працівник соціальної сфери України" (Атрощенко Борис Федорович – начальник управління стратегічного розвитку міста та туризму міської ради).

Серед керівників комунальних підприємств:
- кандидат сільськогосподарських наук (Брайко Володимир Борисович – начальник КП "Зеленбуд")
- кандидат економічних наук, "Заслужений працівник сфери послуг України" (Шкінь Олександр Михайлович – директор КП "Чернігівводоканал")
- "Заслужений журналіст України" (Капустян Ольга Іванівна – генеральний директор КП "Телерадіоагенство "Новий Чернігів")
- "Заслужений працівник сфери послуг України" (Шаповалов Ігор Олегович – начальник КП "Деснянське").

Основою для формування кадрової складової на службі в органах місцевого самоврядування залишається конкурсний відбір.

Заміщення вакантних посад проводиться на відкритій конкурсній основі. Бажаючим взяти участь у конкурсі надається методична і практична допомога в заповненні необхідних документів. Всі претенденти попереджені про обмеження, встановлені діючим законодавством щодо прийняття на службу та її проходження, а також про необхідність проведення щодо них перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

До того ж, претенденти на посади, згідно з нормами Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", що діяв до 26 квітня 2015 року, в обов'язковому порядку підлягали ще й спеціальній перевірці.

Так, спеціалістами відділу організаційно забезпечено та документально оформлено проведення 12 засідань конкурсної комісії              у 2013 році та 15 засідань – у 2014-ому.

Документи на участь у конкурсах до відділу, загалом за два роки, подали 76 претендентів, 52 переможці конкурсного відбору були документально оформлені на проходження спеціальної перевірки та вже за її результатами призначені на відповідні посади.

Впродовж 2013–2014 років спеціалістами відділу фактично оформлено та відправлено до органів перевірки 364 запити, до яких додані завірені в установленому порядку 1820 копій відповідних документів.

З початку цього року в установленому порядку проведено 4 засідання конкурсної комісії, участь в яких взяли 25 бажаючих та за результатами:

- 6 осіб пройшли спеціальну перевірку і призначені на посади;

- 5 - призначені без проведення спеціальної перевірки, оскільки починаючи з 26 квітня 2015 року, у зв'язку із набранням чинності Законом України "Про запобігання корупції", змінено порядок проведення спеціальної перевірки.

Відтепер, спеціальна перевірка проводиться лише стосовно осіб, які претендують на посади, що передбачають зайняття особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком, до яких віднесені посади першої, другої, третьої категорій, та перелік яких затверджується Національним агенством з питань запобігання корупції. Проте, на сьогодні, ще не затверджений.

Перевірка відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад, є не менш трудомісткою, проводиться у строки та на умовах, визначених діючим законодавством.

Станом на 1 липня цього року спеціалістами відділу проведені заходи з очищення влади стосовно 26 осіб, призначених на посади за період дії люстраційного закону. Фактично оформлено та відправлено до органів перевірки 156 запитів та повідомлень, до яких додані завірені в установленому порядку 468 копій необхідних документів.

Відповідно до вимог діючого законодавства відомості про стан проходження перевірки разом із заявою та декларацією кожного розміщені на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради у розділі "Очищення влади" та на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України у розділі "Очищення влади України".

Проте, результативно дана перевірка ще не завершена, оскільки від Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України до цього часу жодної відповіді на запити не отримано. А перші запити були надіслані до вказаних органів перевірки ще на початку грудня минулого року.

Перевірка щодо штатного складу працюючих (окрім виборних посад, а у нас це – міський голова, секретар міської ради, перший заступник та заступники міського голови) буде проводитись згідно з розпорядженням міського голови у січні – грудні 2016 року, у межах Плану, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Підготовча робота у даному напрямі триває. Спеціалістами відділу розроблено Лист ознайомлення, всі працівники ознайомлені під особистий підпис із Законом України "Про очищення влади", заборонами та критеріями щодо застосування заборон. Сформовані попередні списки штатного складу працюючих, які підлягатимуть перевірці. Підготовані відповідні бланки заяв.

Не менш важливими та дієвими чинниками у формуванні кадрової складової та кар'єрного зростання на службі в органах місцевого самоврядування є кадровий резерв і стажування.

Кадровий резерв – це спеціальна інформаційна база фахівців, які відповідають встановленим вимогам за освітою та досвідом роботи, мають необхідні професійні та ділові якості, позитивно зарекомендували себе на займаних посадах і мають переважне право на заміщення вакантних посад.

Організація роботи з кадровим резервом проводиться на підставі Положення про його фомування, яке затверджено рішенням Чернігівської міської ради.

Кадровий резерв переглядається і формується кожного року в грудні. Списки кадрового резерву затверджуються розпорядженням міського голови. Аналіз кількісного та якісного складу резервістів проводиться спеціалістами відділу щорічно.

Зокрема, на 290 посад до кадрового резерву на 2015 рік зараховано 387 осіб. Із них: 200 – це посадові особи місцевого самоврядування та державні службовці, 175 – інші категорії працівників, 12 – студенти, слухачі, аспіранти.

Резервістами були складені особисті річні плани, за якими упродовж року вони залучались до основної діяльності за резервною посадою, а також до підготовки та проведення міських заходів.

Дієвість кадрового резерву, насамперед, визначає його кінцевий результат – призначення резервіста на посаду. За аналітичними даними, з кадрового резерву для зайняття посад і просування по службі, починаючи з 2013 року призначені 36 осіб, ще 12 осіб призначені за результатами стажування.

У рамках реалізації антикорупційного законодавства пріоритетним питанням діяльності відділу залишається фінансовий контроль або декларування.

Посадові особи, а також керівники комунальних підприємств щорічно своєчасно заповнюють та подають декларації за минулий рік. Декларації долучаються до особових справ та зберігаються відповідно до вимог діючого законодавства.

Декларації міського голови, секретаря міської ради, першого заступника та заступників міського голови оприлюднені у встановлений законодавством термін на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради, а копії усіх поданих декларацій (329 примірників) направлені для здійснення перевірки до Державної податкової інспекції у м. Чернігові.

Особливості державної кадрової політики на сучасному етапі зумовлюють посилення уваги до системи організації роботи з кадрами, збагачення їх фахового потенціалу, підвищення моральних і професійних якостей. Саме тому, в діяльності відділу набуває актуальності завдання створення ефективної системи кадрового забезпечення, а кадрові пріоритети постійно розширюються й удосконалюються.

Найбільш ефективними формами кадрової роботи є: атестація та щорічна оцінка; підвищення кваліфікації; тематичне навчання.

Атестація та щорічна оцінка, як основні критерії оцінки професіоналізму посадових осіб, проводяться з метою підвищення ефективності їх діяльності.

Атестація проводиться один раз на чотири роки, під час якої оцінюються результати роботи, ділові, професійні та особисті якості, виявлені при виконанні посадових обов'язків і завдань.

За підсумками атестації, проведеної у квітні 2011 року, всі посадові особи атестовані як такі, що відповідають займаним посадам. Чергова атестація планується на листопад 2015 року.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка. За результатами щорічного оцінювання за 2014 рік майже всі посадові особи відмітили добрий та високий рівень виконання своїх посадових обов’язків, звернувши особливу увагу на дотримання термінів виконання завдань і окремих доручень, рівень володіння державною мовою, схильність до підвищення фахового рівня. При цьому, керівниками об'єктивно вказувались недоліки та зауваження в роботі, обговорювались можливі шляхи їх подолання.

Підвищення кваліфікації є основою для формування професійного досвіду кадрів, проводиться на базі Чернігівського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, де, починаючи з 2013 року свій професійний рівень підвищили та отримали свідоцтва понад 50 посадових осіб.

Головним елементом підвищення кваліфкації є тематичне навчання, яке проводиться на базі Чернігівської міської ради у рамках семінару "Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку суспільства".

Аудиторія присутніх кожного заняття становить в середньому 100 осіб, а по завершенню семінару його постійні слухачі (35–40 осіб) отримують сертифікати про підвищення кваліфікації.

З метою правової обізнаності, в рамках семінару, для посадових осіб та керівників комунальних підприємств систематично, тричі на рік, проводяться навчальні заняття антикорупційної тематики.

Зокрема, на початку кожного року проводиться заняття щодо методики заповнення декларацій.

Крім того, у минулому році проведено тематичний семінар "Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на службі в органах місцевого самоврядування", на якому 98 постійних слухачів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

З метою підвищення рівня професійної освіти молоді спеціалісти відділу співпрацюють з Чернігівською міською молодіжною громадською організацією "Молодіжний інформаційний центр" та кожного року організовують стажування для переможців Всеукраїнського конкурсу "Студенти для органів місцевого самоврядування".

У рамках Програми стажування для студентів традиційно проводиться зустріч із керівництвом Чернігівської міської ради та ознайомлення із законодавством України про місцеве самоврядування, із структурою міської ради, із роботою її депутатського корпусу, виконавчого комітету та офіційного веб-порталу. Загалом, починаючи з 2013 року стажування пройшли 29 студентів.

Крім того, з метою набуття досвіду практичної роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування налагоджена співпраця й щодо проходження практики студентами вищих навчальних закладів України, а саме: Національної академії державного управління при Президентові України, Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", Національного університету державної податкової служби України та інших.

За період 2013–2014 років та упродовж І півріччя цього року практику пройшли 48 студентів.

Ще одним вагомим напрямом діяльності відділу є нагородна справа. Упродовж 2013–2014 років та за І півріччя 2015 року спеціалістами відділу організаційно забезпечено та документально оформлено 52 засідання комісії з питань нагородження при Чернігівській міській раді. Як результат, відзначено 1168 осіб, з них: Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету нагороджено  656 осіб, Подяку міського голови оголошено 512 особам.

На належному рівні та у відповідності до вимог діючого законодавства проводиться й робота щодо заповнення, обліку та зберігання трудових книжок, особових справ працівників. Станом на 1 липня 2015 року у відділі обліковуються 124 трудові книжки та 352 особові справи.

На постійному контролі перебуває питання укладання та переукладання контрактів з керівниками комунальних підприємств міської ради. Всього укладено та переукладено 19 контрактів.

Своєчасно розглядаються подання щодо присвоєння чергових рангів. Так, упродовж 2013–2014 років вищий ранг присвоєно 62 посадовим особам, за І півріччя поточного року – 15 особам.

Відповідно до Календарного плану вислуги років, який складається на кожен рік, спеціалістами відділу проводиться підрахунок стажу служби в органах місцевого самоврядування та контролюється питання встановлення надбавки за вислугу років. За 2013–2014 роки збільшення розміру надбавки за вислугу років оформлено 57 посадовим особам, з початку цього року – 29 особам.

Не менш важливим напрямом діяльності Відділу є облік надання відпусток. Відпустки надаються працівникам у межах, установлених графіком. Крім щорічної основної відпустки у разі виникнення права, надається додаткова оплачувана відпустка за стаж служби. А за наявності підтверджуючих документів певній категорії працівників відповідно до Закону України "Про відпустки" надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку із навчанням, чорнобильські та соціальні відпустки.

До речі, з 6 червня 2015 року до Закону України "Про відпустки" внесені зміни: відтепер, учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Загалом, починаючи з 2013 року, спеціалістами відділу підготовлено 1211 проектів розпоряджень міського голови з особового складу, з основної діяльності, про нагородження та про відрядження. Підготовлено 17 проектів рішень міської ради. Оформлено та видано 99 службових посвідчень.

На виконання вимог законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про звернення громадян" проводиться робота щодо своєчасного та якісного розгляду звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації. 

Так, починаючи з 2013 року, у відділі розглянуто 23 письмових звернення, 37 інформаційних запитів та 29 запитів правоохоронних органів.

Питання, з якими звертались громадяни та запитувачі інформації, в основному, стосувались структури та штатного розпису, працевлаштування, декларування, нагородження тощо.

На завершення начальник відділу підкреслила, що основною формою стимулювання ефективної роботи кадрів є, насамперед, належний рівень їх оплати праці. Серйозною перешкодою на шляху становлення професійності кадрів, ефективності та результативності служби в органах місцевого самоврядування, на сьогодні, є плинність кадрів.

Аналіз динаміки причин звільнення показує, що за останні роки на службі в органах місцевого самоврядування зростає показник плинності кадрів за власним бажанням, за угодою сторін або в порядку переведення.

Для порівняння, у 2013 році звільнились зі служби саме з даних причин 17 осіб, у 2014 році – 26, з початку 2015 – 28, при тому,            що упродовж п'яти років, з 2008 по 2012, кількість звільнених була на рівні показника 2014 року (26 осіб), а показник за І півріччя поточного року вже сьогодні перевищує річні показники минулих років.

В усіх випадках звільнення первопричиною є фінансова мотивуюча.

Так, із 28 звільнених з початку цього року, 16 осіб через зміни, що відбулись у діючому законодавстві України, обираючи пенсію чи заробітну плату, вимушені були звільнитись зі служби за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію, а це, в першу чергу, досвідчені керівники, фахівці своєї справи, які відпрацювали у виконавчих органах Чернігівської міської ради понад 20 років.

Низький рівень оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування прирівняний сьогодні до рівня оплати праці професій технічних робітників, встановлений Законом України "Про Державний бюджет" на рівні мінімальної заробітної плати – а це з 1 грудня 2013 року по теперішній час незмінно становить 1218 гривень, і є суттєвою перепоною для збереження та розвитку існуючого досвідченого кадрового потенціалу та створення нового молодого – ініціативного й перспективного.

Більше того, з 1 червня 2015 року відмінено спеціальні пенсії, у тому числі й пенсії посадовим особам місцевого самоврядування, що при існуючому стані оплати праці раніше ще якось мотивувало людей у майбутньому отримати достойну пенсію і стримувало від звільнення зі служби через невелику заробітну плату.

Іншими словами, ряд професійних питань залишається і постійно зростає, є бажання їх вирішувати, а от кадровий потенціал безповоротно втрачається.

У сучасних умовах життя це є досить актуальною проблемою, що гостро відчувається і при доборі кадрів, і при заміщенні вакантних посад, негативно впливає на імідж та престижність служби в органах місцевого самоврядування в цілому і потребує врегулювання, в першу чергу, на законодавчому рівні держави.

Останні новини Чернігівщини

Теревені про освіту:

Теревені про освіту: "Заходимо у клас у воєнний час: офлайн чи онлайн" 20:43

17 серпня в Чернігові стартував новий проєкт від ГО "ЖІНОЧИЙ ФОРМАТ" - "Теревені" - майданчик для обговорення у легкій формі складних тем. Перша зустріч - "Теревені. Про освіту" зібрала учасників у затишному ресторані "Старий Чернігів" за обговоренням "Заходимо у клас у воєнний час: офлайн чи онлайн".

Посол Британії відвідала постраждалий від війни Чернігів

Посол Британії відвідала постраждалий від війни Чернігів 20:35

Велика Британія відіграє важливу роль у підтримці України в цих надзвичайно складних умовах, спровокованих російським військовим вторгненням.

Члени виконкому НОК України у Чернігівській області обговорили нагальні спортивні питання

Члени виконкому НОК України у Чернігівській області обговорили нагальні спортивні питання 20:28

17 серпня у Чернігові відбулось засідання виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Чернігівській області.

Про проблеми громад — безпосередньо у громадах: В’ячеслав Чаус з робочим візитом у Новгород-Сіверському районі

Про проблеми громад — безпосередньо у громадах: В’ячеслав Чаус з робочим візитом у Новгород-Сіверському районі 20:20

Про проблеми громад Новгород-Сіверського району та шляхи їх розв’язання начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус разом з керівниками районних військових адміністрацій, деякими керівниками структурних підрозділів ОВА спілкувався 16 серпня з очільниками ТГ.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини