Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Вівторок, 6 червня, 13:27:06

Муки діалогу: як громада виборює у чернігівської влади право на ініціативу

06.03.2015   08:44

Боротьба за місцеві ініціативи в Чернігові, врегулювання прав мешканців міста з внесення проектів рішень на розгляд депутатів, триває. Влада визнає, що вони потрібні Чернігову, однак має своє бачення процедури.

Як повідомлялося, чернігівські громадські  активісти розробили  та подали до міської ради ще півроку тому проект Положення «Про місцеві ініціативи в м. Чернігові». Водночас нещодавно з’явився «альтернативний», «удосконалений» та, за словами головного юриста міської ради Павла Вовка, «більш демократичний» проект Положення. Насправді ж, цей документ створює максимальну кількість бюрократичних перешкод для подання громадянами проекту рішення до Чернігівської міської ради та вимагає необґрунтовано велику кількість підписів, яку необхідно зібрати для внесення такої ініціативи. Якщо депутати ухвалять редакцію, запропоновану юридичним відділом, – це буде мертвонароджений документ, який не буде працювати, переконані громадські активісти, які ініціювали розробку Положення «Про місцеві ініціативи в Чернігові».

 Досвід показує, фраза «діалог влади та громади» набуває незвичного сенсу в практичній площині. Особливо це відчутно в умовах, коли позиція владців виглядає безкомпромісною, а за будь-якою пропозицією або згодою з того чи іншого питання виникає альтернативне рішення, непогоджене доти. Навіщо було обговорювати запропонований владі проект Положення «Про місцеві ініціативи в місті Чернігові», якщо за результатам погоджені речі так і не були внесені в документ. Натомість з’явився альтеративний проект, який в очі не бачив ніхто, окрім головного юриста міста – Павла Вовка? Відповідь на це питання очевидна, і деякі висновки з цього ми вже зробили. Коли ми бралися за адвокацію місцевих ініціатив, то розуміли, що це непроста справа. Але в народі кажуть, «вовка боятися – в ліс не ходити».

Найближчим часом ми маємо погодити єдиний документ, який би регулював порядок участі чернігівців в процесі подання проектів рішення на розгляд депутатів. І ми це зробимо, якщо на то буде політична воля міського голови Соколова Олександра Володимировича!

Олександре Володимировичу, дайте конструктиву шанс і посприяйте тому, щоб на сесію 12 березня 2015 року був винесений один єдиний проект рішення з ухвалення проекту положення! Для цього необхідно, як мінімум, організувати ще одну робочу зустріч, аби дійти консенсусу. Олександре Володимировичу, ми стомилися зривати телефони приймалень Ваших підлеглих.

Ініціативна група: Оля Рись, Тетяна Бойко, Альона Шешеня, Ірина Черенько, Роман Семешко та Павло Пущенко.

Пропонуємо ознайомитися детальніше з розбіжностями в проектах Положення «Про місцеві ініціативи в м. Чернігові» запропоновані ініціативною групою громадських активістів та альтернативним проектом юридичного відділу Чернігівської міської ради.

 

Проект Положення, запропонований громадськими активістами

Проект Положення юридичного відділу Чернігівської міської ради

Коментарі  

Ст. 1, п. 1 Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція з питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування та належать до компетенції ради, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на найближчій сесії Чернігівської міської ради та прийняття відповідного рішення.

Ст. 1, п. 2 Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція з питань, які мають важливе значення для всієї територіальної громади міста Чернігова та віднесені до відання місцевого самоврядування та належать до компетенції ради.

В проекті юрвідділу закладаються абстрактні поняття при визначенні предмету місцевих ініціатив. Формулювання «мають важливе значення для всієї територіальної громади» не є однозначним і виключає подання в порядку місцевих ініціатив проектів рішень, що вирішують проблеми меншин міста Чернігова. Виключається з запропонованого громадськими активістами проекту Положення цитата «для розгляду на найближчій сесії», що може сприяти відтермінуванню питання на невизначений строк.

Ст. 2 Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та належать до компетенції ради.

Ст. 2 Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та належать до компетенції ради. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції України, чинному законодавству України та рішенням Чернігівської міської ради, а також пропозиції, реалізація яких виходить за межі повноважень міської ради чи зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикцій міської ради.

В проекті юрвідділу формулювання містять дублювання способів регулювання правових відносин, адже питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, не можуть суперечити Конституції України та чинному законодавству України. У той же час, проекти рішень, подані в порядку місцевої ініціативи, можуть не відповідати рішенням Чернігівської міської ради і слугувати проектом рішення із внесення змін до існуючого.

Ст. 3 Ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд ради може бути ініціативна група у складі не менше п’яти членів територіальної громади, які мають право голосу.

Ст. 3 Ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд ради може бути ініціативна група у складі не менше п’яти членів територіальної громади, які відповідають вимогам п. 3 статті 3 цього Положення, та утворена членами територіальної громади, проведеними відповідно до вимог та порядку цього Положення.

Проект Положення, запропонований Начальником юридичного відділу Чернігівської міської ради, не містить ст. 3, п. 3. Відповідно виникає питання до відсилаючої норми в ст. 3 згаданого Положення на неіснуючу норму.

 

Зазначена вимога до порядку утворення членами територіальної громади ініціативної групи ускладнює процедуру подання рішень в порядку місцевої ініціативи.

Ст. 4, п. 1 Для внесення проекту рішення для розгляду на сесії ради з ініціативи членів територіальної громади на ім’я секретаря Чернігівської міської ради подається повідомлення про внесення місцевої ініціативи, оформлене згідно з Додатком 1 до цього Положення.

Ст. 4, п. 1 Повідомлення про намір внести місцеву ініціативу вноситься на ім’я секретаря міської ради у вигляді письмового звернення, в якому зазначаються питання, що порушуються шляхом місцевої ініціативи, прізвища та ініціали всіх членів ініціативної групи. Повідомлення про намір внести місцеву ініціативу підписується всіма членами ініціативної групи. 

В проекті юрвідділу виключається встановлений зразок повідомлення про внесення місцевої ініціативи, що ускладнюватиме процес створення документу.

Ст. 4, п. 2 У повідомлені про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначається:

- повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи;

- повний текст проекту рішення ради, підготовленого в порядку місцевої ініціативи (за виключення бюджетного, або іншого бюджетного обґрунтування) та пояснювальна записка до нього;

- прізвища, імена і по батькові, адреси реєстрації та контакти членів ініціативної групи;

- прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи.

Ст. 4, п. 2 До повідомлення додаються наступні документи:

-                     протокол загальних зборів членів територіальної громади у кількості не менше 50 членів територіальної громади про намір внести місцеву ініціативу та утворення ініціативної групи, підписаний головою та секретарем зборів. До протоколу додається список реєстрації учасників зборів із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, поштових адрес, серії та номерів паспортів;

-                     проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи та затверджений зборами членів громади (друкований та електронний варіант);

-                     пояснювальну записку до проекту рішення (друкований та електронний варіант) з правовим обґрунтуванням необхідності врегулювання відповідних суспільних відносин міською радою, прогнозованим розміром бюджетних витрат та джерел, за рахунок яких будуть здійснюватися вказані витрати;

-                     лист-згоду на обробку персональних даних.

Логіка початкового етапу процедури, що запропонована міською радою, полягає у створенні ініціативної групи з 5 осіб на основі загальних зборів територіальної громади у кількості 50 членів територіальної громади. Після чого ініціативна група подає в загальний відділ міської ради необхідний пакет документів, запропонована комплектація якого є складною та протизаконною. Зазначені вимоги щодо проведення загальних зборів, а також подання пояснювальної записки з правовими обґрунтуваннями необхідності прийняття запропонованого рішення протирічать суті місцевих ініціатив, що покликані спростити участь громадськості в процесі прийняття рішень. Також збір персональних даних у списку реєстрації порушують право мешканців на захист персональних даних.

Ст. 4, п. 4 У разі необхідності секретар ради протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації місцевої ініціативи доручає відповідальному структурному підрозділу Чернігівської міської ради підготувати:

1) юридичний аналіз;

2) фінансове обґрунтування, висновки та рекомендації, передбачені вимогами регламенту ради.

 

Ст. 7 Уповноважений структурний підрозділ Чернігівської міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи здійснює перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та подає їх секретарю міської ради для прийняття рішення щодо винесення вказаної ініціативи на розгляд сесії міської ради.

Ст. 4, п. 4 Відповідні виконавчі органи міської ради, за резолюцією секретаря міської ради, протягом 20 днів з моменту реєстрації повідомлення про намір внести місцеву ініціативу загальним відділу, перевіряють відповідність поданих документів вимогам, встановленим Статутом територіальної громади міста Чернігова та його Положення, та надають відповідні висновки та пропозиції. В разі необхідності, за резолюцією секретаря міської ради, висновки готуються відповідним профільним комісіям міської ради. Ініціативна група має право приймати участь у роботі відповідних виконавчих органів міської ради та засіданнях постійних комісій з питань місцевої ініціативи.

У запропонованому громадськими активістами проекті Положення час, який відводиться на прийняття рішення компетентними органами та посадовими особами, в 4 рази менший за той, що пропонує начальник юридичного відділу міської ради. 

Ст. 5, п. 1 Для внесення проекту рішення у порядку місцевої ініціативи на розгляд ради ініціативній групі необхідно зібрати підписи членів територіальної громади, які мають право голосу.

Ст. 5, п. 5 Строк збору підписів на підтримку місцевої ініціативи, що вноситься до міської ради не може перевищувати двадцяти днів з дня отримання зразка підписного листа в загальному відділі міської ради. При недодержанні вказаного строку, місцева ініціатива, розглядається відповідними виконавчими органами ради, як колективне звернення, громадян.

В проекті юрвідділу після проходження перевірки уповноваженій особі ініціативної групи видається зразок підписного листа. З дня отримання підписного листа на збір підписів щодо підтримки місцевої ініціативи у пропозиції міської ради відводиться 20 днів. У запропонованому ж громадськими активістами проекті часових обмежень немає.

Ст. 5, п. 2 Кількість членів територіальної громади, які підтримали місцеву ініціативу, має бути не меншою від 200 членів територіальної громади – мешканців міста Чернігова.

Ст. 6, п. 1 Ініціативна група у строки, визначені пункту 5 статті 5 цього Положення, подає секретарю міської ради для реєстрації місцевої ініціативи підписні листи з підписами членів територіальної громади в кількості не менше 1500 (одна тисяча п'ятсот) підписів, через загальний відділ міської ради. Підписні листи повинні бути прошити, пронумеровані та скріплені підписами членів ініціативної групи.

 

Ст. 6, п. 2 Секретар міської ради протягом 10 днів організовує перевірку повноти заповнення та достовірності даних підписних листів відповідними виконавчими органами ради.

В проекті юрвідділу загальна кількість підписів на підтримку місцевої ініціативи майже в 7 разів більша від озвученої громадськими активістами цифри. Зважаючи на часові рамки, зазначені вище, організувати цей процес зі збору підписів надзвичайно важко та виглядає нелогічно. Процес зі збору 1500 підписів за 20 днів виглядає, як додаткова перепона та навмисне ускладнення процедури. 

 

Ст. 11, п. 4 Чернігівська міська рада може розглянути власний альтернативний проект рішення з питання місцевої ініціативи виключно після розгляду проекту, поданого у порядку місцевої ініціативи.

Така норма нівелює суть місцевої ініціативи та створює умови для маніпуляцій з боку міської влади.

 

Ст. 11, п. 5 Повторне винесення на розгляд міської ради проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, з того ж питання, яке було відхилено міською радою допускається не раніше як через рік.

Норма запроваджує необґрунтовані часові рамки.
 

Ст. 13, п. 4 Місцеві ініціативи, внесені на момент виборчого процесу з місцевих виборів, розглядаються виконавчими органами, міською радою та посадовими особами місцевого самоврядування, після закінчення виборчого процесу.

Позитивна тенденція, варта до запровадження, що виключить спекулювання процедурою під час виборчого процесу.

 

Останні новини Чернігівщини

6 червня: Цей день в Україні і в світі

6 червня: Цей день в Україні і в світі 09:06

ДЕНЬ 468 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 468 RUSSIAN AGRESSION

Чернігівська область: до рятувальників на екскурсію завітали діти 19:14

5 червня до пожежно-рятувальних підроздіів Головного управління ДСНС, що у Бобровиці та Ніжині вкотре завітали дітлахи.

“Ветерани і військові: повага vs дискримінація”: УВФ та НАКО презентували дослідження про дискримінацію ветеранів та військових 19:11

Український ветеранський фонд Мінветеранів спільно з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО) 5 червня об 11:00 презентували соціологічне дослідження: “Дискримінація різних соціальних груп у ЗСУ: погляди військових та цивільних”. Дослідження провела соціологічна група “Рейтинг”.

Держгеокадастр запровадив реєстрацію в Державному земельному кадастрі меліоративної мережі

Держгеокадастр запровадив реєстрацію в Державному земельному кадастрі меліоративної мережі 19:08

Фахівці Держгеокадастру розпочали реєстрацію в Державному земельному кадастрі меліоративних мереж та їх складових частин.

У Любецькій громаді на Чернігівщині запрацювала поліцейська станція 10:45

Сьогодні начальник обласної поліції Володимир Нідзельський відкрив поліцейську станцію у Любечі Чернігівського району. Це важливий крок для збільшення поліцейської присутності та створення безпекового середовища на прикордонні

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини