Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Понеділок, 20 вересня, 17:43:15

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК

23.01.2015   09:20Агенцiя

Інформація про соціально-економічний стан області за підсумками 2014 року та прогноз на 2015 рік, які покладено в основу проекту обласного бюджету.

Аналіз тенденцій розвитку економіки регіону в останні роки засвідчив, що за попередніми статистичними даними зростання валового регіонального продукту за 2010-2013 роки склало 8,2 % до рівня 2009 року. У структурі валової доданої вартості (ВДВ) за 2012 рік найбільша питома вага (41,9 %) залишається за галузями, які надають послуги. Вклад промисловості – 24,9 %, сільського господарства – 20,8 %, торгівлі – 11,0 %, будівництва – 1,4 %.
При цьому, за рахунок випереджаючого розвитку сільського господарства за 2009 – 2012 роки його частка у ВДВ регіону збільшилась
на 2,6 відсоткові пункти.
За 10 місяців 2014 року у сільському господарстві області забезпечено приріст валової продукції по всіх категоріях господарств на 12,8% до відповідного періоду 2013 року, в т. ч. у сільсько¬госпо¬дарських підприємствах – на 24,2%, у господарствах населення відбулося зниження на 2,1%.
Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2013 року становить 117,9%, в т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 130,0%, господарствах населення – 98,2%.
У галузі тваринництва відбулося зниження обсягів виробництва на 1,9%.
У промисловому комплексі через вплив низки внутрішніх та зовнішніх негативних факторів індекс промислового виробництва за січень-жовтень
2014 року склав 97,4%.
На від’ємний показник вплинуло зменшення обсягів видобування та переробки вуглеводнів, скорочення випуску продукції у легкій промисловості, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Незважаючи на приріст більш ніж на третину обсягів виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, з початку року не досягнуто минулорічного рівня у машинобудуванні. Крім того, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря також скоротились обсяги виробництва, що пов’язано з економією паливно-енергетичних ресурсів.
Водночас, позитивна динаміка промислового виробництва отримана у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (+3,5 %), а на рівні 10 місяців 2013 року спрацювали підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності.
Також, в окремих підгалузях переробної промисловості, зокрема виробництві взуття, паперу та паперових виробів, електронної та оптичної продукції, машин і устаткування, електричного устаткування спостерігалось зростання випуску продукції.
До кінця року очікується, що індекс промислового виробництва становитиме 95,9 %.
Як і в цілому по Україні прослід¬ковується тенденція зниження інвестиційної активності.
За 9 місяців 2014 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1,6 млрд грн капі¬таль¬них інвестицій, що на 21,1% менше порівняно з відповідним періодом 2013 року.
Промисловим комплексом освоєно понад 42,0% їх загального обсягу, сільським господарством – 29,7%.
Власні кошти підприємств формують близько 82,5% обсягу капітальних інвестицій, що становить 1,4 млрд гривень (на 231,0 млн грн більше рівня попереднього року).
Значно зменшилась частка коштів, інвестованих за рахунок залучених і запозичених коштів (кредити банків та інших позик), яка у загальному обсязі капітальних інвестицій становить 6,2% проти 15,0% у минулорічному періоді.
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно лише 2,7% інвестицій проти 4,2% у минулорічному періоді.
За 9 місяців залучено 4,8 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що майже у 4 рази менше, ніж за 9 місяців 2013 року
(19,4 млн. дол. США).
Загальний обсяг іноземного капіталу, враховуючи курсову різницю (- 17,5 млн дол. США) та вилучення іноземної частки (7,2 млн дол.США), порівняно з початком року зменшився більш, ніж на 15% і станом на
1 жовтня склав 108,5 млн дол. США.
Упродовж року в області утримуються позитивні тенденції у будівельній галузі. За січень-жовтень 2014 року на 43,6% зросли обсяги виконаних будівельних робіт (546,0 млн грн).
Із загального їх обсягу 60% складають роботи з будівництва житлових будівель, обсяг яких майже в 3 рази більший від аналогічного періоду минулого року.
Однак в експлуатацію введено 77,8 тис. м2 житла, що становить 92,9 % від показника минулого року.
Із програм підтримки житлового будівництва найактивніше реалізувалась програма «Власний дім», за якою освоєно 4,4 млн грн – введено в експлуатацію 1,2 тис. м2 житла, придбано 7, газифіковано 52 та забезпечено водопостачанням 3 житлових будинки, 10 сільських сімей отримали кредитну підтримку на розвиток особистого селянського господарства.
За січень-жовтень 2014 року підприємствами автомобільного транспорту та фізичними особами-підприємцями перевезено 1099,4 тис.т вантажів, що на 8,3% менше минулорічного періоду. Вантажооборот збільшився на 3,7% і становить 494,2 млн ткм. Пасажирським автотранспортом області перевезено 51,5 млн пас., що на 11,5% менше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяг виконаного пасажирообороту зменшився на 4,1% і становить
597,5 млн пас.км.
Доходи від послуг зв’язку за січень-вересень 2014 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились на 36,4% і становлять 691,4 млн грн, в тому числі населенню надано послуг на 505,2 млн грн (-41,5%).
Серед видів зв’язку найбільшим попитом користувався мобільний – 62,2% загального обсягу. Частка стаціонарного телефонного зв’язку становила 15,7%.
На підприємствах теплоенергетики проведено реконструкцію 10 котелень (з встановленням сучасного насосного та котельного обладнання) та встановлено 2 блочно-модульні котельні.
Крім того, на 29 об’єктах бюджетної сфери встановлено котельне обладнання на альтернативних видах палива. Продовжуються роботи по реконструкції котелень за рахунок коштів місцевих бюджетів на 27 об’єктах та по переведенню котелень на альтернативні види палива за рахунок коштів інвесторів на 18 об’єктах.
За рахунок субвенції з державного бюджету (12,3 млн гривень), проводяться роботи із реконструкції систем теплопостачання на 19 об’єктах.
Завершується впровадження ІІ фази Програми Європейського союзу та Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», яка діє в області з 2008 року. У реалізації Програми приймають участь
6 районів: Бахмацький, Городнянський, Корюківській, Куликівський, Чернігівський та Щорський, реалізується 32 мікропроекти з покращення водопостачання, якості надання медичних послуг та впровадження заходів з енергозбереження, енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.
На даний час повністю впроваджено 18 мікропроектів, завершується реалізація ще 4-х.
Всього станом на 24.11.2014 сукупно профінансовано 4686,6 тис. грн, або 63% від запланованої вартості мікропроектів. З них: кошти організацій громад – 534,8 тис. грн, кошти ПРООН – 2754,4 тис. грн та з місцевих бюджетів –
1397,4 тис. гривень.
Станом на 1 жовтня 2013 року банківський сектор представляли:
2 самостійні банки, 4 філії та 411 безбалансових відділень 49-ти комерційних банків.
В умовах тривалого політичного та соціально-економічного напруження банківська система області, як і країни в цілому, відчувала дефіцит ліквідності, відтік вкладів та зменшення обсягів кредитування.
Так, обсяги депозитів на рахунках банків на 1 листопада зменшились порівняно з початком року на 2,6% та склали 6,4 млрд гривень, у т.ч. вклади населення зменшились на 3,8% до 5,4 млрд гривень.
На одного мешканця області нині припадає 5117 грн вкладів проти
5278 грн на 01.01.2014.
Протягом січня-жовтня 2014 року видано 3,7 млрд грн кредитів, що на 12,6% менше відповідного періоду
На ринку праці області за І півріччя 2014 року у порівнянні з відповідним періодом 2013 року знизився рівень економічної активності населення у віці
15-70 років з 66,9% до 65,6%. Рівень зайнятості економічно активного населення відповідного віку також скоротився з 60,6% до 58,7%.
У 2014 році очікується збільшення номінальних доходів населення до
33,4 млрд грн, що на 6,0% більше 2013 року, у тому числі наявні доходи, які можуть бути використані на придбання товарів та послуг, зростуть до 26,2 млрд грн (+3,6%). Реальні наявні доходи населення зменшаться на 6,7 %.
У розрахунку на одну особу наявні доходи у 2014 році збільшаться на 4,7% і складуть 24667,0 грн (або в середньому 2055,6 грн на місяць).
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2014 року склала 2666 грн, що на 7,4% більше минулорічного періоду. У реальному вимірі вона зменшилась на 3,1%.В цілому за 2014 рік очікується зростання середньомісячної заробіт¬ної плати штатних працівників у порівнянні з попереднім роком на 7,0% до 2680 гривень.
Станом на 1 листопада 2014 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати складала 20,9 млн грн і збільшилась з початку року на 26,9%, в тому числі на економічно активних підприємствах – 11,5 млн грн, що на 23,1% більше.
Оцінка доходів обласного бюджету
Дохідна частина обласного бюджету на 2015 рік сформована з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.
При прогнозуванні дохідної частини обласного бюджету на 2015 рік було враховано очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку регіону у 2014 році та прогнозні дані на 2015 рік, динаміку надходжень податків, зборів та обов’язкових платежів у минулі роки.
Загальний розмір доходів обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений у сумі 2 532 718,6 тис. грн, у тому числі загального фонду – 2 459 659,6 тис. грн, що більше виконання 2014 року на 47457,9 тис. грн або на 2,0%, спеціального фонду – 73 059,0 тис. гривень. З державного бюджету України обласному бюджету передбачено дотацій у сумі 46 134,4 тис. грн, субвенцій – 2 127830,1 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету (без трансфертів) прогнозуються у сумі 285695,1 тис. гривень.
Обсяг податку та збору на доходи фізичних осіб визначено відповідно до розділу IV Податкового кодексу України. У розрахунках обсягу податку використано розрахований Департаментом економічного розвитку фонд оплати праці в сумі 7130,6 млн грн, врахована динаміка надходжень зазначеного податку у минулі роки.
Під час розрахунку надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб враховано збереження на 2015 рік діючого порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму, збільшення ставки оподаткування доходів фізичних осіб замість 15%(17%) до 15%(20%), підвищення ставки податку для пасивних доходів з 15% до 20%, зниження порогу для оподаткування пенсій з 10 тис. грн на місяць до 3 розмірів мінімальної заробітної плати.
З урахуванням положень ст. 66 Бюджетного кодексу України, яка передбачає встановлення нових нормативів відрахування податку та збору на доходи фізичних осіб (15% замість 25%) до обласного бюджету надійде 196557,4 тис. грн зазначеного податку.
Відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу України, за обласними бюджетами закріплено 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки. Надходження податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності) у 2015 році прогнозуються в сумі 16532,0 тис. гривень. При визначенні прогнозних надходжень враховувались фактичні надходження податку за 2014 рік, а також надані Департаментом економічного розвитку Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку області.
Відповідно до змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір за спеціальне використання води, плата за користування надрами та збір за користування радіочастотним ресурсом об’єднано в один платіж «рентна плата».
Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування складають 27630,1 тис. грн, що на 10,6% більше фактичних надходжень 2014 року.
Розрахунок плати здійснено виходячи із обсягів рубок головного користування наданих підприємствами лісокористувачами, із застосуванням ставок за заготівлю деревини основних та неосновних лісових порід, затверджених Податковим кодексом.
Прогнозний обсяг рентної плати за спеціальне використання води на 2015 рік визначено в сумі 8050,0 тис. грн, що на 6,5 % менше у порівнянні з фактичними надходженнями за 2014 рік.
Надходження рентної плати розраховані відповідно до прогнозних обсягів використання води, які підлягають оподаткуванню та нормативів плати, затверджених розділом IX статті 255.5 Податкового кодексу України.
Також при розрахунку прогнозних надходжень рентної плати за спеціальне використання води враховані тенденції скорочення фактичного використання водних ресурсів по ряду платників збору внаслідок впровадження новітніх технологій, спрямованих на більш раціональне використання води.
Починаючи з 2015 року, до обласного бюджету буде зараховуватись 25% замість 50% рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату).
Прогнозні надходження рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) визначено в сумі 2515,0 тис. гривень. Розрахунок здійснено відповідно до прогнозних обсягів видобутку (погашення) корисних копалин за ставками рентної плати за користування надрами, встановлені у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), затвердженими п.252.20 статті 252 розділу IX Податкового кодексу України.
Надходження плати за використання інших природних ресурсів передбачені в сумі 6,0 тис. гривень.
Загальна сума плати за надання адміністративних послуг складає 13939,8 тис. грн, що на 3,7% менше фактичних надходжень 2014 року і зумовлено скороченням кількості заяв від суб’єктів підприємництва на отримання ліцензій, в т.ч. плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади обрахована в сумі 31,7 тис. грн; плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами – 3,1 тис. грн; плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 1500,0 тис. грн; плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – 11900,0 тис.грн; плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності – 505,0 тис. гривень.
При прогнозуванні плати за ліцензії на 2015 рік було враховано кількість виданих, діючих та скасованих ліцензій на окремі види господарської діяльності, середню плату за 1 видану ліцензію, а також дані щодо кількості ліцензій, які планується видавати суб’єктам господарювання в 2015 році уповноваженими в області органами ліцензування.
Розрахункові надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності до обласного бюджету у сумі 1400,0 тис. грн розраховані у відповідності з порядком справляння податку, встановленим Податковим кодексом України та з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки .
Згідно з розрахунками та з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України, планується розширення надходжень загального фонду шляхом передачі екологічного податку зі спеціального фонду.
Надходження екологічного податку у 2015 році до обласного бюджету очікуються в обсязі 16577,8 тис. гривень. Відповідно до внесених змін змінено розподіл коштів екологічного податку з урахуванням зарахування до місцевих бюджетів 80%, у тому числі до обласного бюджету – 55% , сільських, селищних, міських бюджетів –25% надходжень цього податку;
Надходження частини прибутку, доходу господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка майна комунальної власності) на 2015 рік визначено у сумі 92,0 тис. гривень.
Плата за оренду майна комунальної власності розрахована відповідно до договорів оренди, укладених на 2015 рік, та складе 1845,0 тис. гривень.
До спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік прогнозується надходження коштів:
Грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в сумі 336,6 тис. гривень.
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва плануються в сумі 90,0 тис. гривень. Надходження розраховані згідно з наданими головним управлінням Держкомзему у Чернігівській області прогнозними обсягами надходження коштів від земельних ділянок, які підлягають вилученню.
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади, заплановані на 2015 рік у сумі 1120,9 тис. грн, за рахунок продажу об’єкту незавершеного будівництва – триповерхової будівлі диспетчерського пункту разом із земельною ділянкою, що розташований за адресою: м Чернігів вул. Робоча, 6.

Пояснення до основних положень
проекту рішення про обласний бюджет
З метою збалансування обласного бюджету та упорядкування сфери видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2015 рік, виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджетів видаткова частина проекту обласного та місцевих бюджетів буде спрямована на вкрай нагальні потреби.
Передбачається запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2015 року в сумі 1218 грн, з 1 грудня – 1378 грн на місяць, встановлення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2015 року в сумі 852 грн, з 1 грудня – 1012 грн на місяць, а також проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”.
Для області в Державному бюджеті України на 2015 рік затверджені видатки на централізовані заходи в обсязі 76078,5 тис. грн, які реалізуватимуться шляхом передачі регіону матеріальних цінностей, із яких:
- на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів – 1489,3 тис. грн;
- на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру – 74589,2 тис. грн, що на 24491,2 тис. грн або на 48,9% більше, ніж у попередньому році.
У 2015 році вперше заклади загальної середньої освіти фінансуватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 147139,0 тис. грн, професійно-технічні навчальні заклади – за рахунок субвенції з державного бюджету на підготовку робітничих кадрів у сумі 112495,1 тис. грн, установи охорони здоров’я – за рахунок медичної субвенції в сумі 478124,3 тис. гривень.
З цього року згідно із Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” на фінансування з обласного бюджету передано 4 державних професійно-технічних навчальних заклади, Новгород-Сіверська державна гімназія ім. К.Д. Ушинського, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств „Динамо” і „Спартак”.
Загальний обсяг видатків обласного бюджету (без врахування надання та повернення кредитів) прогнозується в обсязі 2 529 981,9 тис. грн, , у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 2 445 940,4 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 84 041,5 тис. гривень.

Органи місцевого самоврядування
На утримання органів місцевого самоврядування передбачаються видатки загального фонду в сумі 8459,9 тис. грн., що на 6,9 % більше в порівнянні з минулим роком.
Обсяг спеціального фонду бюджету на 2015 рік складає 720,0 тис. грн, із них: видатки споживання – 120,0 тис. грн, видатки розвитку – 600,0 тис. грн (капітальний ремонт плиткового покриття біля будинку засідань обласної ради).

Освіта
Пріоритетним завданням галузі в 2015 році є забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян області незалежно від місця проживання та підвищення конкурентоспроможності освіти. У зв’язку з цим створюватимуться умови для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальної інтеграції в умовах загальноосвітнього закладу. Буде продовжена реалізація заходів щодо реорганізації інтернатних закладів, розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Змінюватимуться підходи до формування замовлення на підготовку фахівців на основі впровадження прогнозу потреб економіки регіону. Вдосконалюватиметься робота з обдарованою і талановитою молоддю, що сприятиме всебічному розвитку індивідуальності дитини, її задатків і здібностей.
Видатки загального фонду обласного бюджету на освіту становлять 359 358,7 тис. грн, що на 45211,0 тис. грн або на 14,4 % більше попереднього року.
Вперше в цьому році на фінансування поточних видатків загальноосвітніх інтернатних закладів та Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д. Ушинського передбачена освітня субвенція в сумі 147139,0 тис. гривень. Також вперше на фінансування 19 професійно-технічних училищ передбачена субвенція з державного бюджету на підготовку робітничих кадрів в сумі 112495,1 тис. гривень. На фінансування інших установ, закладів та заходів у сфері освіти передбачені асигнування в сумі 99724,6 тис.грн, які здійснюватимуться за рахунок власних доходів обласного бюджету і базової дотації з державного бюджету.
На утримання установ освіти, підпорядкованих Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, передбачається 306008,9 тис. грн, що на 46902,6 тис. грн або на 18,1 % більше попереднього року, у тому числі на оплату праці – 131234,7 тис. грн, що більше на 18690,5 тис. грн або на 16,6 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 41 086,0 тис. грн, що більше на 15659,6 тис. грн або на 61,6 %.
Видатки загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок освітньої субвенції передбачені в сумі 147139,0 тис. грн (більше видатків минулого року на 18905,7 тис. грн або на 14,7%), у тому числі на оплату праці передбачається 60375,7 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17949,1 тис. гривень.
Видатки професійно-технічних училищ за рахунок субвенції з державного бюджету на підготовку робітничих кадрів у сумі 112495,1 тис. грн, що на 31378,7 тис. грн або на 38,7% більше видатків попереднього року, що пояснюється передачею на фінансування з обласного бюджету ще 4 професійно-технічних училищ. За рахунок субвенції на оплату праці передбачається 52328,7 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 20823,6 тис. гривень. Водночас, як і в попередні роки, нестача призначень на виплату стипендій учням професійно-технічних училищ складає 5841,9 тис. грн (3,4 місячні фонди), тому перед Міністерством освіти і науки України та Міністерством фінансів України буде підніматись питання щодо збільшення області субвенції на підготовку робітничих кадрів для забезпечення відповідних видатків в повному обсязі під час внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”.
На утримання позашкільних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, інших закладів та заходів освіти передбачається спрямувати 46374,8 тис. грн. Із загального обсягу видатків допомога студентам із малозабезпечених та багатодітних сімей складає 103,0 тис. грн, виплата премій ім. С.Русової та Г.Вороного – 152,3 тис. гривень.
На утримання позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку „Дивосвіт”, підпорядкованого Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, передбачено 778,2 тис. гривень.
На утримання установ освіти, підпорядкованих Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, передбачено 20 403,2 тис. грн, із яких видатки на утримання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складають 19746,7 тис. гривень. На заходи з післядипломної освіти (курси для підвищення кваліфікації медичних працівників області) планується 656,5 тис. гривень.
Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації на утримання закладів освіти та заходи з післядипломної освіти планується 31 182,1 тис. грн., із яких видатки на утримання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складають 30436,9 тис. грн, навчально-методичного центру культури і мистецтв – 333,6 тис. грн, на заходи з підвищення кваліфікації працівників культури – 411,6 тис. гривень.
Обласній державній адміністрації для Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій передбачені асигнування у сумі 986,3 тис. грн, у тому числі на оплату праці – 659,1 тис. грн, на енергоносії – 86,2 тис. гривень.
У цілому на установи освіти обласного підпорядкування за спеціальним фондом бюджету заплановані видатки у сумі 23754,6 тис. грн, в тому числі: 21086,7 тис. грн – видатки споживання, 2667,9 тис. грн – видатки розвитку, із яких кошти, що передаються із загального фонду бюджету, – 1060,0 тис. грн для позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку „Дивосвіт” (70,0 тис. грн – придбання духової шафи та холодильної камери, 990,0 тис. грн – капітальний ремонт приміщення їдальні).

Охорона здоров’я
Пріоритетами розвитку галузі є реформування медичного обслуговування населення області, забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.
Передбачається оптимізувати штатну чисельність та ліжковий фонд закладів охорони здоров’я, забезпечити виконання державних і обласних програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я нації, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захворюваннями та захворюваннями на туберкульоз тощо.
Вперше в поточному році фінансування медичної галузі здійснюватиметься за рахунок медичної субвенції з державного бюджету, обсяг якої затверджений Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, і яка відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України перераховуватиметься обласному бюджету щодекадно.
Всього на галузь передбачається спрямувати із загального фонду бюджету 461378,4 тис. грн, що на 38558,1 тис. грн або на 9,1% більше попереднього року, в тому числі за рахунок медичної субвенції – 456091,2 тис. грн, інших субвенцій – 5287,2 тис. гривень.
На оплату праці заплановано 233804,4 тис. грн, що більше уточнених призначень 2014 року на 8659,5 тис. грн або на 3,8%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 40865,9 тис. грн (більше на 8398,5 тис. грн або 25,9%).
Видатки лікувально-профілактичних закладів на медикаменти, перев’язувальні засоби та продукти харчування з урахуванням субвенцій з державного бюджету складуть близько 71584,0 тис. грн, що на 20390,7 тис. грн або 39,8% більше попереднього року.
У видатках обласної лікарні та обласної дитячої лікарні передбачаються кошти в сумі 200,0 тис. грн для забезпечення слуховими апаратами дорослих і дітей з вадами слуху.
Обласному госпіталю для інвалідів та ветеранів війни на придбання медикаментів та продуктів харчування заплановано 2447,0 тис. грн, що дозволить забезпечити грошові норми (на медикаменти – 40 грн в розрахунку на 1 особу в день, на харчування – 35 грн), встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 680 „Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни”.
Обласному центру радіаційного захисту та оздоровлення населення передбачаються кошти в сумі 700,0 тис. грн на придбання лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом – у сумі 300,0 тис. грн на закупівлю дитячого харчування дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями.
В обласній лікарні на забезпечення спеціалізованою медичною допомогою хворих з хронічною хворобою нирок та трансплантованими органами планується направити 35000,0 тис. грн, що більше відповідного показника 2014 року на 16520,0 тис. грн або на 89,4%.
Обласній стоматологічній лікарні виділені бюджетні призначення в сумі 500,0 тис. грн на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з діючим законодавством, що на 50,0 тис. грн або на 11,1% більше ніж у попередньому році.
У 2015 році управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації за рахунок коштів обласного бюджету буде продовжено реалізацію обласної Програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2012-2015 роки щодо централізованої закупівлі коронаборів, на що виділено 900,0 тис. грн, що більше на 802,8 тис. грн або в 9,3 рази.
У видатках управління охорони здоров’я облдержадміністрації на централізовані заходи затверджені призначення за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 4287,2 тис. грн, у тому числі:
- на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 3817,3 тис. грн (на 374,9 тис. грн або на 10,9% більше попереднього року);
- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 469,9 тис грн (на 18,1 тис. грн або на 4,0% більше попереднього року);
Освоєння цих субвенцій проводитиметься згідно з порядком, що затверджує Кабінет Міністрів України.
У загальному обсязі видатків галузі враховані асигнування у сумі 1000,0 тис. грн, як і в 2014 році, на здійснення поточних видатків обласної психоневрологічної лікарні за рахунок субвенції з Черкаського обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування за медичну допомогу психічно хворим жителям Черкаської області, які за рішенням судів направлені на примусове лікування до цього лікувального закладу.
Сума цільових видатків на діагностику та лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет врахована Міністерством фінансів України у медичній субвенції обласного бюджету в сумі 15495,1 тис. грн, що на 1414,4 тис. грн або на 10,0% більше, ніж у 2014 році.
Відповідно до спільних угод обласної, районних і міських рад (Чернігівська, Ніжинська, Прилуцька) вказані кошти передаються районним бюджетам і бюджетам міст обласного підпорядкування у вигляді медичної субвенції на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.
За спеціальним фондом бюджету на галузь заплановані видатки у сумі 15214,7 тис. грн, із яких, 9051,2 тис. грн – видатки споживання, 6163,6 тис. грн – видатки розвитку, в тому числі 5825,0 тис. грн – за рахунок передачі призначень із загального фонду до бюджету розвитку. Із яких: 2630,0 тис. грн – придбання мамографу для обласного онкодиспансеру, 1250,0 тис. грн – санітарного автомобілю для обласного кардіодиспансеру, 660,0 тис. грн – капітальний ремонт трубки комп’ютерного томографу обласної дитячої лікарні; 400,0 тис. грн – капітальний ремонт водо та тепломережі дитячого санаторію „Пролісок”, 260,0 тис. грн. – придбання датчиків для системи „Телекард” для обласного кардіодиспансеру, 250,0 тис. грн. – хірургічного набору для обласного онкодиспансеру, 150,0 тис. грн. – капітальний ремонт даху обласного центру радіаційного захисту захисту та оздоровлення населення, 100,0 тис. грн. – придбання обладнання для лабораторії обласного кардіодиспансеру, 55,0 тис. грн. – кухонної плити та кухонного приладдя для санаторію „Зелений гай”, 40,0 тис. грн – комп’ютерної техніки для обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та здорового способу життя; 30,0 тис. грн. – монітору-капнографу для реанімаційного відділення обласного тубдиспансеру.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Пріоритетом галузі є посилення соціальної підтримки та соціального захисту найбільш вразливих та незахищених верст населення, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями, поліпшення умов утримання в спеціалізованих інтернатах системи, а також збереження реалізації прав та законних інтересів молоді, сімей, дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства.
На галузь передбачається спрямувати із загального фонду бюджету 89875,7 тис. гривень.
На утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, планується спрямувати із загального фонду бюджету 77 526,8 тис. грн, що більше відповідних показників 2014 року на 4 640,3 тис. грн або на 6,4%.
На утримання будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів та для літніх людей і інвалідів передбачається 61 701,9 тис. грн, що більше видатків 2014 року на 3860,4 тис. грн або на 6,7%.
На оплату праці планується спрямувати 28 026,0 тис. грн, що більше уточнених призначень 2014 року на 467,3 тис. грн або на 1,7%, на медикаменти та продукти харчування – 4 593,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 14 454,3 тис. грн (більше на 4383,1 тис. грн або 43,5%) тощо.
На утримання обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів передбачені видатки в сумі 8 406,1 тис. грн, що більше видатків 2014 року на
696,6 тис. грн (9,0%). На оплату праці передбачено 4266,0 тис. грн., що більше уточнених призначень 2014 року на 78,6 тис. грн або на 1,9%. На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги планується
1400,6 тис. грн (більше на 619,0 тис. грн або 79,2%) тощо.
Видатки на утримання обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат передбачені в сумі 3 803,8 тис. грн. З них на оплату праці передбачено 2 378,8 тис. грн, що більше уточнених призначень 2014 року на
25,8 тис. грн або на 1,1%. На проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги планується 268,7 тис. грн. (більше на 68,9 тис. грн або 34,5%).
На фінансування інших програм соціального захисту інвалідів, в тому числі на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп передбачено 807,4 тис. грн., що більше показників минулого року на 112,4 тис. грн або на 16,2%.
На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів планується 379,6 тис. грн, в тому числі Чернігівській обласній раді ветеранів – 219,3 тис. грн, Чернігівській обласній організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" – 15,0 тис. грн, Чернігівському обласному відділенню Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля – 15,0 тис. грн, Чернігівському обласному відділенню Української спілки ветеранів Афганістану – 35,8 тис. грн, Чернігівській обласній організації Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів" – 12,3 тис. грн, УТОГ – 63,7 тис. грн та УТОС – 18,5 тис. гривень.
На виплату матеріальної допомоги сім’ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані та на виплату допомоги інвалідам та дітям-інвалідам Чорнобиля, сім’ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, до чергової річниці аварії на ЧАЕС передбачається
180,4 тис. гривень.
На утримання обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та соціально-психологічної допомоги, обласного соціального центру матері та дитини „Батьки й дитина разом”, обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за загальним фондом передбачається 2 226,7 тис. грн (на рівні минулого року), із них видатки на оплату праці – 1277,4 тис. грн, на енергоносії – 188,1 тис. гривень.
Крім того, в загальному обсязі видатків Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації враховані асигнування у сумі 20,9 тис. грн на організацію заходів для вшанування та привітання жителів Чернігівської області, яким виповнюється 100 і більше років.
Видатки спеціального фонду бюджету заплановані у сумі
19 006,7 тис. грн, у тому числі 18 499,9 тис. грн – видатки за рахунок власних надходжень будинків-інтернатів, які розраховані відповідно до Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 567 та кількості осіб, які проживають в цих установах, та 506,8 тис. грн - видатки розвитку за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку, в тому числі на ремонт ліфтів Чернігівського геріатричного пансіонату – 100,0 тис. грн, придбання обладнання та інвентарю – 186,8 тис. грн, зокрема придбання апаратно-програмного комплексу обласному центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат – 94,0 тис. грн та на реконструкцію димової труби автономної котельної установки в Орлівському психоневрологічному інтернаті - 220,0 тис. гривень.
Службі у справах дітей облдержадміністрації із загального фонду бюджету заплановані видатки в сумі 8518,5 тис. гривень.
На утримання трьох центрів соціально-психологічної реабілітації дітей передбачається 8318,5 тис. грн, що більше 2014 року на 436,5 тис. грн або на 5,5%, із них, видатки на оплату праці – 4005,0 тис. грн, енергоносіїв – 773,1 тис. гривень.
На виконання заходів регіональної цільової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011-2016 роки заплановано 200,0 тис. грн або на рівні 2014 року.
Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей за загальним фондом передбачається 3851,3 тис. грн, із спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету, – 135,0 тис. гривень.
Із загального обсягу асигнувань видатки на здійснення заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей складають 2427,0 тис. грн, що більше 2014 року на 87,9 тис. грн або на 3,8%, на поліпшення життєвих та соціально-побутових умов багатодітних сімей, де виховуються 5 і більше неповнолітніх дітей та вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” відповідно до програми „Реалізація Стратегії демографічного розвитку Чернігівської області до 2015 року” – 309,1 тис. грн, на інші молодіжні програми, у першу чергу, на забезпечення військово-патріотичного виховання молоді – 1250,2 тис. гривень.

Культура
Головними пріоритетами галузі є збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток історико-культурних цінностей регіону.
За загальним фондом бюджету на галузь передбачено 64508,3 тис. грн, що менше уточнених призначень 2014 року на 6130,9 тис. грн або на 8,7%, у зв’язку із зменшенням обсягів дотації театрально-видовищним підприємствам.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ культури передбачено 14673,1 тис. грн, що більше уточнених призначень 2014 року на 603,7 тис. грн, або на 4,3%, на розрахунки за енергоносії – 2604,9 тис. грн (на 31,8%).
На утримання установ культури, підпорядкованих Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, та проведення заходів культосвітнього характеру в загальному фонді бюджету заплановані видатки в сумі 63685,1 тис. гривень.
Із загальної суми на реалізацію Програми розвитку туризму в Чернігівській області передбачені видатки в сумі 300,0 тис. гривень.
Театрально-видовищним підприємствам у загальному фонді бюджету в межах його фінансових можливостей передбачається 33971,8 тис. грн, що на 5872,1 тис. грн або на 14,7% менше уточнених призначень. Тому мистецьким установам необхідно наполегливо працювати над збільшенням власних надходжень та економним витрачанням коштів дотації з обласного бюджету.
Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації на утримання обласної наукової медичної бібліотеки планується 823,2 тис. грн, що більше ніж уточнені призначення 2014 року на 2,4% із яких видатки на оплату праці становлять 561,0 тис. грн або більше на 2,5%.
Видатки спеціального фонду бюджету складають 1240,7 тис. грн, із яких 666,9 тис. грн – видатки споживання, 573,8 тис. грн – видатки розвитку, в тому числі 526,8 тис. грн – за рахунок передачі призначень із загального фонду до бюджету розвитку.
За рахунок коштів бюджету розвитку будуть поповнені бібліотечні фонди обласних бібліотек на суму 411,8 тис. грн, 105,0 тис. грн спрямуються на заміну огорожі та 10,0 тис. грн – придбання опалювального котла в тераріум Менського зоопарку.

Засоби масової інформації
На підтримку засобів масової інформації в бюджеті передбачено 1813,2 тис грн, що на 845,5 тис грн або на 31,8% менше, ніж у попередньому році за рахунок зменшення видатків на видання книжок місцевих авторів.
Із загальної суми Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації на підтримку місцевої преси та книговидання відповідно до програми підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини на 2012-2015 роки передбачається спрямувати 790,0 тис грн, із яких: на підтримку друкованих засобів масової інформації – 640,0 тис грн, на видання книжок – 150,0 тис грн, у тому числі „Чернігівська Шевченкіана” (до 200-літнього ювілею) – 100,0 тис грн тощо.
Обласній державній адміністрації на утримання комунального закладу „Пошукове агентство по створенню науково-документальних серіалів „Книга Пам’яті” та „Реабілітовані історією” та енциклопедичного видання „Звід пам‘яток історії та культури” планується 1023,2 тис. грн., що на 9,6 % більше в порівнянні з минулим роком. Із загальної суми видатки на оплату праці складають 496,5 тис. гривень.

Фізична культура і спорт
Головними пріоритетами галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, військово-патріотичного виховання молоді, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд, сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського спорту.
Згідно із Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік” на фінансування з обласного бюджету передані обласні організації фізкультурно-спортивних товариств. У 2015 році надаватиметься підтримка фізкультурно-спортивним товариствам „Динамо”, „Спартак”, „Україна” та „Колос”, а також дитячо-юнацьким спортивним школам, які знаходяться в їх підпорядкуванні.
На фізичну культуру і спорт із загального фонду бюджету передбачається спрямувати 19059,4 тис. грн, що більше показника минулого року на 430,6 тис. грн, або на 2,3%.
Видатки на оплату праці передбачені в сумі 6384,9 тис. грн, що більше 2014 року на 184,3 тис.грн або на 3,0%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 833,4 тис. гривень.
За спеціальним фондом бюджету на галузь заплановані поточні видатки у сумі 62,4 тис. грн за рахунок власних надходжень установ.
На утримання установ та проведення заходів із фізичної культури і спорту Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації заплановано в загальному фонді бюджету 14599,5 тис. гривень.
Із загальної суми на утримання шкіл вищої спортивної майстерності спрямовується 5009,6 тис. гривень.
На фінансову підтримку спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з лижного спорту, обласної спортивної школи ФСТ „Колос”, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи обласної організації спортивного товариства "Спартак" заплановано 3952,5 тис. грн, на фінансову підтримку обласної ради ФСТ „Колос”, обласного оередку національного олімпійського комітету, ЧОО ФСТ Динамо, ЧОО ФОТ "Спартак", ЧОО ФСТ „Україна” – 1294,8 тис. гривень.
На виплату стипендій спортсменам області за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях заплановано 72,0 тис. гривень.
На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що підпорядковуються управлінню освіти і науки облдержадміністрації, передбачено 4459,9 тис. грн видатків загального фонду бюджету та 62,4 тис. грн – спеціального фонду бюджету (власні надходження бюджетних установ).

Будівництво
За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку), планується профінансувати будівництво і реконструкцію об’єктів комунальної власності на суму 2585,0 тис. грн, а саме:
- Управлінню охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації в загальному обсязі 435,0 тис. грн, в тому числі на реконструкцію інфекційного відділення КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» по проспекту Миру,44 в м. Чернігові – 300,0 тис. грн; зовнішнє електропостачання рентгено-діагностичного комплексу по вул. Київська,56 в м. Прилуки, Чернігівської області; дообладнання РУ-0,4 кВ ЗТП-161 та будівництво КЛ-0,4 кВ. – 125,0 тис. грн; зовнішнє електропостачання рентгено-діагностичного комплексу по вул. Київська,56 в м. Прилуки, Чернігівської області. Встановлення ВРП-04 кВ – 10,0 тис. грн;
- Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації на проведення робіт з реконструкції димової труби автономної котельної установки в Орлівському психоневрологічному інтернаті, який розташований по вул.Світла, 3 с. Дачне, Корюківського району Чернігівської області – 220,0 тис. грн;
- Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації в загальному обсязі 1880,0 тис. грн, в тому числі на будівництво складів для зберігання кормів по Менському зоопарку загальнодержавного значення – 280,0 тис. грн; реконструкцію гуртожитку: перепланування санітарних вузлів, кімнат і коридорів Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М. Заньковецької – 700,0 тис. грн включаючи кредиторську заборгованість; реконструкцію частини житлового приміщення в будівлі корпусу №2, що розташована за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка, 54, під облаштування гуртожитку для проживання сімей (гуртожиток сімейного типу) Чернігівського обласного навчально-методичного центру – 500,0 тис. грн; реконструкцію нежитлового приміщення комунальної власності по вул. Коцюбинського, 70 (в тому числі, виготовлення проектно-кошторисної документації) Науково- методичного центру охорони культурної спадщини – 400,0 тис. грн;
- Поповнення статутного капіталу комунального комерційного підприємства „Чернігівкіно” Чернігівської обласної ради – 50,0 тис. грн для купівлі приладу обліку тепла.

Архітектура
На виконання заходів „Довгострокової комплексної регіональної програми коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови на період до 2020 року”, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 липня 2004 року № 215, передбачено 5,0 тис. гривень. Видатки на виконання заходів програми паспортизації об’єктів культурної спадщини містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва Чернігівської області на 2013-2020 роки плануються у сумі 140,0 тис. грн згідно заявок розпорядника коштів.

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
Видатки на виконання обласної програми підтримки малого підприємництва на 2015 рік передбачені у сумі 1000,0 тис. гривень.
На інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю, передбачається спрямувати 490,0 тис.грн, в тому числі:
- на виконання програми розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Чернігівській області – 180,0 тис.грн;
- на виконання регіональної цільової програми розвитку зовнішньоекономічної діяльності – 180,0 тис. грн;
- на виконання програми інвестиційного розвитку Чернігівської області – 130,0 тис. гривень

Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій
Вперше у 2015 році до видатків обласного бюджету віднесено установи ветеринарної медицини області. Джерелом фінансування цих видатків визначено надходження 50% екологічного податку, який зараховується до обласного бюджету. Проте прогнозні розрахунки надходжень екологічного податку у 2015 році складають близько 16,6 млн грн, а річні видатки на утримання установ ветеринарної медицини розраховані у сумі 37,7 млн гривень.
Тому, на утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій передбачені видатки в сумі 22790,3 тис. грн, з них на виплату заробітної плати працівникам ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій – 14250,0 тис. грн, на розрахунки за енергоносії – 200,0 тис. гривень. Дані установи забезпечені видатками лише на 7 місяців.
Нестача коштів для фінансування галузі в повному обсязі становить 14957,1 тис. гривень. Питання стовідсоткового забезпечення фінансовим ресурсом ветеринарної медицини в області буде порушуватись перед Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінансів України та вирішуватись по ходу виконання обласного бюджету в ІІ півріччі 2015 року.

Охорона та раціональне використання земель
На охорону земель за рахунок коштів спеціального фонду передбачені видатки в сумі 90,0 тис. грн, що відповідає обсягу прогнозних надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Збереження природно-заповідного фонду
На збереження природно-заповідного фонду (утримання комунального закладу „Регіональний ландшафтний парк „Ялівщина”) передбачені асигнування у сумі 294,2 тис. грн, у тому числі на оплату праці – 57,4 тис. грн згідно заявок розпорядника коштів.

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха
Для створення матеріальних резервів відповідно до „Програми створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівській області на 2011-2015 роки”, передбачається спрямувати 450,0 тис. грн, що менше минулого року (у 2014 році – 1250,8 тис. грн), в тому числі на капітальні видатки за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку), – 200,0 тис. гривень. Вказані видатки передбачені згідно номенклатури, затвердженої розпорядженням обласної державної адміністрації, та мають на меті накопичення матеріальних резервів для проведення невідкладних робіт, пов’язаних із запобіганням, ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
На виконання заходів цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2012-2015 роки заплановано 190,0 тис. грн, в тому числі на капітальні видатки за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку), – 165,0 тис. гривень. Видатки заплановані на рівні 2014 року і передбачають придбання засобів оповіщення та зв’язку для цивільної оборони.
Відповідно до „Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області, військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією та добровольців, які беруть участь в антитерористичній операції на 2015 рік”, передбачаються видатки у сумі 1470,0 тис. гривень.
На заходи з організації рятування на водах (утримання обласної рятувально-водолазної служби) передбачені асигнування у сумі 2208,5 тис. грн, у тому числі на оплату праці –1367,3 тис. грн, на енергоносії – 51,0 тис. гривень.

Фонд охорони навколишнього природного середовища
На проведення природоохоронних заходів передбачені видатки у сумі 336,6 тис. грн, що відповідає обсягу прогнозних надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності.

Видатки, не віднесені до основних груп
Резервний фонд
Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проекту бюджету, заплановані кошти резервного фонду у сумі 500 тис. гривень.

Інші видатки
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації заплановано 419,4 тис. гривень. Із них: на виконання програми висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та обласної ради засобами телерадіомовлення – 120,0 тис грн, програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства „Чернігівська громада” – 74,1 тис грн, програми підтримки розвитку інформаційно-видавничої сфери Чернігівщини – 225,3 тис грн, у тому числі: на висвітлення діяльності облдержадміністрації і обласної ради комунальними друкованими засобами масової інформації – 200,0 тис грн, на реалізацію проекту „Школа молодого журналіста” – 1,0 тис грн, на оплату послуг обласній державній телерадіокомпанії „Сівер-центр” за організацію сурдоперекладу – 24,3 тис. гривень.
Обласній державній адміністрації виділяються кошти у сумі 641,6 тис.грн. для фінансування Програми інформатизації Чернігівської області на 2015-2017 роки.
На виконання Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2012 - 2017 роки передбачені видатки в сумі 1138,5 тис.грн., із них: обласній державній адміністрації – 939,3 тис.грн, обласній раді – 455,0 тис.грн., департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – 20,9 тис.гривень.

Кредитування
Згідно з обласною „Програмою підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки” на 2015 рік передбачаються видатки для надання пільгових кредитів одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла у сумі 1260,3 тис. грн, в тому числі 1000,0 тис. грн, або на 50% більше попереднього року - з загального фонду та 260,3 тис. грн - зі спеціального фонду обласного бюджету. Із загальної суми призначень витрати на обслуговування складають 71,3 тис. гривень.
У 2015 році на обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” передбачається спрямувати 3100,0 тис. грн, в тому числі 1800,0 тис. грн за рахунок загального фонду та 1300,0 тис. грн за рахунок спеціального фонду обласного бюджету (за рахунок повернутих коштів).

Міжбюджетні відносини
При розрахунку міжбюджетних трансфертів враховано нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування.
З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя.
З державного бюджету України обласному бюджету передбачено базову дотацію у сумі 46 134,4 тис. грн, субвенцій – 2 126 830,1 тис. гривень.
У 2015 році для області в загальному фонді передбачено ряд субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – у сумі 942 542,2 тис. грн, яка розподілена між місцевими бюджетами виходячи з фактичного використання коштів у 2014 році. Починаючи з 2015 року до субвенції включено видатки на виплату допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які раніше здійснювались за рахунок коштів обласного бюджету;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – у сумі 338 726,6 тис. грн, що на 143 723,8 тис. грн або у 1,7 рази більше уточненого плану 2014 року, розподілена між місцевими бюджетами виходячи з фактичного використання коштів у минулому році;
- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – у сумі 47 836,2 тис. грн або в межах обсягу 2014 року, яка розподілена між місцевими бюджетами з коригуванням відповідно до кількості пільгових категорій населення, які користуються відповідними пільгами.
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – у сумі 38 203,2 тис. грн, більше уточнених призначень 2014 року на 7 753,7 тис. грн (25,5%), яка розподілена між місцевими бюджетами з урахуванням фактичного використання коштів у 2014 році;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом ,,гроші ходять за дитиною” у сумі 17476,3 тис. грн, які розподілені між місцевими бюджетами;
- на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги у сумі 3817,3 тис. грн, які передбачені управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації;
- на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії в сумі 469,9 тис грн, які передбачені управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації.
Передбачена інша субвенція із загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам Чернігівської області:
- на надання пільг на медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – у сумі 3022,3 тис. гривень. Розподіл між місцевими бюджетами здійснено з урахуванням чисельності осіб, що належать до 1 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;
- на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни – у сумі 1047,1 тис. грн, яка розподілена між місцевими бюджетами з урахуванням загальної чисельності осіб, які мають право на ці пільги;
- на фінансування заходів програми розвитку місцевого самоврядування в Чернігівській області на 2013-2015 роки передбачається інша субвенція у сумі 3500,0 тис. грн, з неї: на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 3000,0 тис. грн, для нагородження переможців щорічного обласного конкурсу „Краща сільська, селищна, міська рада” – 500,0 тис. гривень.
- на фінансування заходів „Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011-2015 роки”, затвердженої рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року у сумі 756,0 тис. грн.;
- для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, відповідно до обласної програми на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 08.06.2012 року - 1000,0 тис. грн (на рівні минулого року).
Передбачена медична субвенція із загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам Чернігівської області на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 15495,1 тис. грн, що більше бюджету 2014 року на 1414,4 тис. грн або на 10,0%.
Крім того, за рахунок медичної субвенції затверджена субвенція із загального фонду обласного бюджету Харківському обласному бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування за медичні послуги Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру в сумі 278,0 тис. грн (на рівні минулого року).

 

 

Директор Департаменту фінансів В.В. Дудко
 

Останні новини Чернігівщини

«ШКВАРКА-FEST»: спортивно, весело та смачно. У Семенівці по-новому відзначили День міста

«ШКВАРКА-FEST»: спортивно, весело та смачно. У Семенівці по-новому відзначили День міста 17:37

Щороку, у вересні, жителі Семенівки з нетерпінням чекають свята, яке об’єднує нас усіх – День міста.

Прокуратура через суд домоглася забезпечити належне збереження ботанічного заказника місцевого значення «Косий клин» 17:22

Рішенням Чернігівського окружного адміністративного суду у повному обсязі задоволено позов Новгород-Сіверської окружної прокуратури до ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання забезпечити організацію проведення робіт із винесення меж ботанічного заказника місцевого значення «Косий клин» площею 183 га та закріплення їх в натурі (на місцевості).

Сільські бібліотеки Чернігівщини отримали 100 комп’ютерів у рамках проекту «Дія. Цифрова освіта»

Сільські бібліотеки Чернігівщини отримали 100 комп’ютерів у рамках проекту «Дія. Цифрова освіта» 17:21

Передача техніки відбулася 20 вересня у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Володимира Короленка.

«Мобільна майстерня «Plastic Fantastic»».

«Мобільна майстерня «Plastic Fantastic»». 17:14

В планах організаторів проєкту долучити до сортування пластикових відходів дітей міста Чернігова та їх батьків.

Заборона на вилов раків завершується. Які правила діють

Заборона на вилов раків завершується. Які правила діють 17:01

21 вересня 2021 року на водоймах Чернігівщини закінчується заборона на вилов раків, яка тривала з 1 серпня по 20 вересня (включно).

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини