Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Субота, 1 квітня, 04:14:57

Інтернет–семінари тривають

23.11.2012   18:30

23 листопада відбувся інтернет – семінар. Надаємо відповіді провідних фахівців ДПІ у м. Чернігові ДПС на запитання платників податків.

Наше підприємство направило податкову накладну для реєстрації до єдиного реєстру податкових накладних. Отримало квитанцію про неприйняття податкової накладної, які наші дії?

Відповідь: Відповідно до п.201.10 ст.201 р.V Податкового кодексу України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше двадцяти календарних днів, наступних за датою їх виписки. Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня. Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до Державної податкової адміністрації України є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених відповідно п.201.1 ст.201 та/або п.192.1 ст.192 ПКУ, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

Згідно з п.9 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246, причиною відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації є: 1) наявність помилок; 2) відсутність в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; 3) факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами. Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних (п.201.10 ст.201).

Враховуючи викладене, якщо платник ПДВ – продавець отримав квитанцію про неприйняття податкової накладної із зазначенням причин, то ним має бути усунено недоліки та повторно надіслано податкову накладну до Державної податкової служби України засобами телекомунікаційного зв’язку для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Які способи внесення інформації до єдиного державного реєстру податкових накладних?

Відповідь: Що стосується способу внесення інформації про податкові накладні до Єдиного реєстру податкових накладних, то відповідно до п. 6 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та накладення електронного цифрового підпису продавець здійснює шифрування податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх Державній податковій службі засобами телекомунікаційного зв’язку з урахуванням вимог Законів України “Про електронний цифровий підпис” та “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Іншого способу внесення інформації про податкові накладні до Єдиного реєстру податкових накладних Порядком не передбачено.

Чи мають право батьки на застосування податкової соціальної пільги, якщо протягом звітного року дитині або дитині – інваліду виповнилося 18 років?

Відповідно до норм Податкового кодексу України, платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги (у 2012 році – 536,50 грн.) та у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги (у 2012 році – 804,75 грн.) на дитину – інваліда. При цьому, податкова соціальна пільга надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

В яких випадках нараховані дивіденди не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб?

До складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку не включаються дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та у результаті якого збільшується фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів. (відповідно до пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI).

Яким законом регулюється відповідальність осіб, які виплачують заробітну плату неофіційно?

Відповідно до статті 36 Закону України від 24.03.2005 р. № 108/95-ВР “Про оплату праці” (зі змінами та доповненнями) за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

Чи існують випадки коли фізичні особи – підприємці можуть не сплачувати єдиний податок?

Пунктом 295.5 статті 295 Кодексу встановлено, що платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих працівників, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

В який термін податковий агент повинен перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб у разі нарахування оподатковуваного доходу, але не виплаченого платнику податку?

Відповідно до пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Податковим кодексом для місячного податкового періоду, тобто не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

Чи можуть для цілей оподаткування вважатися нематеріальними активами отримані ліцензії на провадження господарської діяльності зі строком дії понад один рік?

Відповідно до п. 3 ст. 14 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV ліцензія – це документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання – ліцензіата на провадження зазначеного у ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом.

Відповідно до Податкового кодексу основними засобами вважаються матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у його господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Нематеріальними активами є:

право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності);

право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.

Таким чином, ліцензії, що засвідчують право суб’єкта господарювання – ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності протягом визначеного строку, видані державними органами для провадження господарської діяльності вартістю більше ніж 2500 грн. зі строком дії понад рік, належать до групи 6 нематеріальних активів (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) відповідно до пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу за умови виконання суб’єктом господарювання ліцензійних умов.

Як оподатковується поворотна фінансова допомога, отримана платником податку на прибуток від платника податку на прибуток на загальних підставах?

Сума поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника податку на прибуток на загальній системі оподаткування (сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу України) не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування. У разі якщо платник податку не повертає суму такої отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду, до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

У складі яких витрат враховується 10% ліміт витрат на поліпшення (ремонт) ОЗ (у тому числі орендованих) та в якому періоді такі витрати відображаються у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства?

Суми витрат на поліпшення (ремонт) основних засобів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, враховуються при визначенні об’єкта оподаткування залежно від призначення основних засобів:

у складі загальновиробничих витрат, якщо було здійснено поліпшення (ремонт) основних засобів загальновиробничого призначення (05.1 податкової декларації з податку на прибуток підприємства;

у складі адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, якщо було здійснено поліпшення (ремонт) основних засобів загальногосподарського використання (рядку 06.1 декларації); у складі витрати на збут, якщо було здійснено поліпшення (ремонт) основних засобів, пов’язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (рядок 06.2 декларації).

Як відображається у податковому обліку платника податку на прибуток підприємства надання безповоротної фінансової допомоги?

Відповідно до пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI безповоротна фінансова допомога – це, зокрема, сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

Господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Надання підприємством безповоротної фінансової допомоги не передбачає одержання у подальшому таким платником доходів. Тобто здійснення зазначених операцій не має безпосереднього відношення до господарської діяльності платника податку – надавача безповоротної фінансової допомоги.

У зв’язку з цим надання безповоротної фінансової допомоги у податковому обліку не впливає на розмір доходів та витрат особи, що надає таку допомогу.

Як нараховуються суми земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, належні до сплати фізичними особами?

Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум податку проводяться щороку до 1 травня (п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу).

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Підставою для нарахування орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності є договори оренди земельних ділянок.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган ДПС про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Отже, нарахування громадянам сум земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності проводиться органами ДПС, які видають до 1 липня поточного року податкові повідомлення-рішення про внесення земельного податку або орендної плати.

Зауважимо, що громадяни, які мають підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повинні подати до органів ДПС документи, що посвідчують їх право на пільгу.

Чи є платниками земельного податку за земельні ділянки під багатоповерховими житловими будинками власники квартир (житлових приміщень) у таких будинках?

Відповідно до статей 269, 270 Податкового кодексу платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Згідно із ст. 42 Земельного кодексу земельні ділянки, на яких розташовано багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються у постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.

У разі приватизації громадянами багатоквартирного житлового будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватися у користування об’єднанню власників.

Відповідно до роз’яснень, наданих листом Держкомітету України із земельних ресурсів від 26.05.2010 р. № 10046/17/4-10 „Щодо роз’яснення деяких питань земельного законодавства”, чинним законодавством передбачено можливість передачі у власність чи надання у користування земельних ділянок під багатоквартирними житловими будинками лише об’єднанню власників будинку або підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.

Таким чином, платниками земельного податку за земельні ділянки під багатоквартирними житловими будинками є особи, яким такі земельні ділянки відповідно до норм Земельного кодексу передаються у постійне користування або у власність: підприємства, установи і організації, що здійснюють управління цими будинками, а також об’єднання власників будинків.

Власники квартир (їх приміщень) у багатоквартирних житлових будинках не є платниками земельного податку до бюджету за земельні ділянки під такими будинками.

У свою чергу, власники квартир (житлових приміщень) у багатоквартирних житлових будинках відшкодовують сплачені суми земельного податку підприємствам, установам і організаціям, що здійснюють управління цими будинками, а також об’єднанням власників будинків, у складі сум за утримання будинків та прибудинкової території.

В який термін новостворений підприємець має право подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, якщо державну реєстрацію проведено в останній місяць, наприклад 30 числа?

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої груп, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Таким чином, новостворені підприємці для обрання спрощеної системи оподаткування повинні подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Чинним законодавством не передбачено перенесення строків подання заяви для фізичних осіб – підприємців, які були зареєстровані в останні дні місяця.

Чи передбачено законодавством подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування в електронному вигляді?

Подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами – підприємцями в електронному вигляді нормами чинного законодавства не передбачено.

Як оподатковуються акцизним податком операції з реалізації виноматеріалів підприємством первинного виноробства?

Перелік операцій з підакцизними товарами, які є об’єктами оподаткування акцизним податком, визначені пунктом 213.1 ст. 213 Податкового кодексу України. Зокрема об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції).
Згідно з пп. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 ПКУ операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), звільняються від оподаткування акцизним податком.
Відповідно до п. 225.9 ст. 225 ПКУ виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками акцизного податку на виноробну продукцію, встановленими підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

Останні новини Чернігівщини

Чернігівцям-власникам пошкоджених квартир компенсують витрати на квартплату та тепло 13:09

Депутати одноголосно затвердили Програму компенсації комунальних послуг, наданих мешканцям багатоповерхової забудови Чернігова, житло яких було пошкоджене внаслідок російської військової агресії, на 2023 рік.

З квітня рецептурні препарати можна буде придбати в аптеці не лише за паперовим, а й за електронним рецептом 13:07

Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Саме на них потрібен рецепт лікаря.

Депутати Чернігівської міської ради погодили фінансування для міської військової адміністрації 12:20

З бюджету Чернігівської міської територіальної громади на фінансове забезпечення діяльності Чернігівської міської військової адміністрації у 2023-му році спрямують трохи більше трьох мільйонів гривень.

Про розвиток сімейних форм виховання в області — на координаційній раді у справах дітей 12:19

Як влаштувати сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання, а також про стан розвитку послуги патронату над дитиною в області, говорили 30 березня на розширеному засіданні координаційної ради у справах дітей.

Поліція інформує: на Чернігівщині скорочено тривалість комендантської години 11:10

З 1 квітня комендантська година на Чернігівщині триватиме з 00:00 ночі до 04:00 ранку.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини