Інформ-агенція «Чернігівський монітор»: RSS Twitter Facebook

Інформ-агенція «Чернігівський монітор»

Неділя, 29 березня, 11:34:56

Інформаційний дайджест від податкової

09.08.2013   14:38

Черговий випуск інформаційного дайджесту присвячений питанням подачі звітності новоствореними підприємцями, оподаткуванняю відсотків за позички, тощо.

Заповнення даних щодо номеру та дати митної  декларації у податковій накладній

Законом України від 05.07.2012 №  5083-УІ „Про внесення змін до  Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" п. 201.1 ст. 201 Кодексу доповнено новим підпунктом „ї", відповідно до якого перелік обов'язкових реквізитів, що повинна містити податкова накладна, доповнено новим реквізитом „номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України".

Разом з цим пунктом 4 розділу II „Прикінцеві положення" вказаного  Закону доручено Кабінету Міністрів  України забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

При цьому Законом України  від 20.11.2012 №5503-УІ „Про внесення  змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів" підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу України доповнено пунктом ЗО, яким тимчасово, до 1 липня 2013 року, призупинено дію підпункту „ї" пункту 201.1 статті 201 Кодексу.

Слід зазначити, що відповідно до п. 201.1 ст. 201 Кодексу, обов'язкові реквізити у податковій накладній зазначаються в окремих рядках.

Таким чином, реквізити „номер  та дата митної декларації, за  якою було здійснено митне  оформлення товару, ввезеного на  митну територію України" підлягають зазначенню у податковій накладній з моменту набрання чинності змін до форми податкової накладної про її доповнення відповідними графами для відображення таких реквізитів.

Подання звітності дротовими або бездротовими каналами зв'язку

З 01.01.2013 р. розпочато підключення РРО до Системи зберігання і збору даних з метою подання суб'єктами господарювання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків РРО до Міндоходів України дротовими або бездротовими каналами зв'язку.

Відповідно до п. 7 ст. 3 Закону про РРО суб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні подавати до Міндоходів України дротовими або бездротовими каналами зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модемів, які до них приєднані.

Суб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, за виключенням електронних контрольно-касових реєстраторів, повинні подавати до Міндоходів України дротовими або бездротовими каналами зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам'яті.

Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків формуватимуться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модема, приєднаного до нього, і один раз на день цей звіт автоматично передаватиметься на сервер обробки інформації Міндоходів України.

Слід зазначити, що визначені  норми не вводять додаткових  обов'язків для суб'єктів господарювання, а лише змінюють старий порядок  подання звітності. Так, замість  подання звітності на паперових носіях один раз на місяць не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця передбачено її подання в електронному вигляді дротовими або бездротовими каналами зв'язку.

Про втрату документів потрібно повідомляти Міндоходів

У разі втрати, пошкодження  або дострокового знищення первинних  документів, регістрів бухгалтерського  обліку, фінансової звітності, інших  документів, пов’язаних з обчисленням  і сплатою податків і зборів платник зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган Міндоходів за місцем обліку. 

Крім того, платнику необхідно відновити  втрачені документи протягом 90 календарних  днів з дня, що настає за днем надходження  повідомлення до органу Міндоходів.

Нагадаємо, для цілей оподаткування  платник податків і зборів повинен  вести облік доходів, витрат та інших  показників на підставі зазначених документів. Формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами – не допускається.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити зберігання документів (вказаних в абзаці першому), не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи.

Оподатковуванню підлягають проценти за позику

Згідно із ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має  право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або  законом. Розмір і порядок одержання  процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Водночас, відповідно до положень Податкового кодексу проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.

До процентів включаються:

а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;

в) платіж за придбання  товарів у розстрочку;

г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового  лізингу (оренди) (без урахування частини  лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу);

ґ) винагорода (дохід) орендодавця  як частина орендного платежу  за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів.

Проценти нараховуються  у вигляді відсотків на основну  суму заборгованості чи вартості майна  або у вигляді фіксованих сум.

Платежі за іншими цивільно-правовими  договорами незалежно від того, встановлені  вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород  та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

Тому, якщо у договорі про надання позики буде передбачено обов’язок нараховувати фізичній особі проценти за користування коштами, такі проценти у розумінні Податкового кодексу не будуть вважатися процентами, оскільки не відповідають терміну «процентів», визначеному у пп. 14.1.257 цього кодексу. У цілях оподаткування такі кошти слід розглядати як суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору і оподатковувати за ставкою 15(17)% .

Детальніше про це можна дізнатися в «Єдиній базі податкових знань» у підкатегорії 103.02.

Коли подавати декларацію з податку на прибуток

Узагальнюючою податковою консультацією  щодо особливостей подання декларації з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, затвердженою наказом  ДПС України від 21.12.2012 №1171, визначено, що податкові декларації за звітний рік подаються у терміни, передбачені для подання річної звітності - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо платник податку  на прибуток подавав податкові декларації з податку на прибуток за І квартал, півріччя, 9 місяців звітного року, то річну податкову декларацію за такий рік подає протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Новостворений підприємець: коли і як звітувати про доходи

Відповідно до пп.177.5 ст.177 Податкового кодексу України  фізичні особи - підприємці подають  до територіального органу Міндоходів податкову декларацію за своїм місцезнаходженням  за результатами календарного року у строки, встановлені цим кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. Форма такої декларації та Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1395.

Річну податкову декларацію підприємцям  слід подати протягом 40 календарних  днів, що настають за останнім календарним  днем звітного (податкового) року, в  якій поряд з доходами від підприємницької  діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Якщо фізична особа – підприємець  зареєстрована протягом року у установленому законом порядку або перейшла на загальну систему оподаткування із спрощеної, то така фізична особа – підприємець має подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу, у якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування, у розділі III якої відобразити доходи, отримані нею як фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності за період від дати державної реєстрації підприємцем.

Відомості про доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, зазначаються у  річній Декларації.

Детальніше про це можна дізнатися  в «Єдиній базі податкових знань» у підкатегорії 104.09.

ДПІ у м. Чернігові Головного управління
Міндоходів у Чернігівській області

Останні новини Чернігівщини

Гороскоп на наступний тиждень 30 березня - 5 квітня 2020 року

Гороскоп на наступний тиждень 30 березня - 5 квітня 2020 року 10:50

5 квітня точне сполучення Юпітера та Плутона в Козерозі. Це кінець тотального контролю на користь нового миру. Люди вчаться жити з новим досвідом, з’являються можливості, завдяки серйозним змінам, починається новий цикл життя в глобальних масштабах. Змінюється структура економіки, події у великому бізнесі чи політиці, торкнуться кожної людини.

29 березня створено рецепт найпопулярнішого в світі напою - кока-коли

29 березня створено рецепт найпопулярнішого в світі напою - кока-коли 09:33

У березні 1886 року в Атланті полковник Джон Пембертон, фармацевт за освітою, намагався знайти засіб від головного болю.

Прес-брифінг "Діалог для трансформації конфліктів в громадах". ВІДЕО 17:03

Представники Чернігівського Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії та керівництво Новобілоуської ОТГ розкажуть про перебіг, досягнення та виклики під час реалізації реформи місцевого самоврядування та освітньої реформи в громаді.

АНОНСИ ПОДІЙ

Всі новини